We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

102 Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

Snelheid

102 Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

I

Jezus voltooide de opdracht van God,

het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil,

zonder egoïstisch doel of plan.

Plaatste Hij Gods plan centraal.

Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God.

Hij zou zoeken en altijd bidden.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

II

Hij bad en sprak: "God de Vader! Bereik dat wat uw wil is.

Handel niet naar mijn intenties, maar handel naar uw plan.

Waarom zou u geven om de mens die zwak is, die als een mier in uw hand is?

Ik wens alleen uw wil uit te voeren. Doe in mij zoals u bedoelt."

III

Op de weg naar Jeruzalem, voelde Jezus' hart gekweld.

Maar toch hield Hij Zijn woord,

voortgestuwd naar waar Hij gekruisigd zou worden.

Tenslotte werd Hij aan het kruis genageld, werd Hij een beeld van zondig vlees,

het werk van verlossing voltooiend, uitrijzend boven de ketens van de dood.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

IV

Jezus leefde voor drieëndertig jaar,

terwijl hij alles deed om God tevreden te stellen,

dacht nooit aan verlies of winst maar aan de wil van God de Vader.

De dienst van de Heer Jezus was altijd op één lijn met de wil van God.

Dus was Hij geschikt om de last van verlossing te volbrengen.

Hij doorstond eindeloos lijden, en Satan verleidde Hem talloze keren.

Maar Hij was nooit ontmoedigd.

In vertrouwen en liefde, gaf God Hem deze taak.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

En alleen in tijden zoals deze zal je durven zeggen dat je Zijn wil doet,

dat je Zijn opdracht volbrengt, dat je God waarlijk dient, God waarlijk dient.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Je moet geloof in God boven alles plaatsen

Volgende:Ben je je bewust van je missie

Gerelateerde media