111 Een verandering van gezindheid is onscheidbaar van het echte leven

Als een mens verandering wil,

bij het geloven in God,

moet hij geen afstand nemen

van het echte leven waarin hij zich bevindt.


I

Als jij focust op theorieën

en religieuze ceremonie,

zonder het echte leven te betreden,

dan zal je de realiteit niet betreden,

en zal jij jezelf,

of de waarheid, of God nooit kennen,

je zal altijd onwetend zijn,

je zal altijd blind zijn.

In het echte leven, ken jezelf,

verlaat jezelf en beoefen de waarheid,

leer regels en gezond verstand

van gedrag voor alles,

zodat je dan geleidelijk

transformatie kan bereiken,

transformatie kan bereiken.


II

Zij die God niet gehoorzamen

kunnen het echte leven niet betreden.

Ze spreken allen van menselijkheid,

maar demonen is hoe ze zijn.

Ze spreken allen van de waarheid,

maar leven dan volgens doctrines.

Zij die de waarheid niet kunnen leven

worden verworpen door God.

In het echte leven, ken jezelf,

verlaat jezelf en beoefen de waarheid,

leer regels en gezond verstand

van gedrag voor alles,

zodat je dan geleidelijk

transformatie kan bereiken,

transformatie kan bereiken.


III

Oefen je eigen binnenkomst,

ken je gebreken en ongehoorzaamheid,

ken je abnormale menselijkheid,

ken je zwaktes en je onwetendheid.

Op die manier wordt je kennis

samengevoegd met je ware toestand.

Alleen deze kennis is echt,

en stelt je in staat om je toestand te bevatten

en transformatie te bereiken.

In het echte leven, ken jezelf,

verlaat jezelf en beoefen de waarheid,

leer regels en gezond verstand

van gedrag voor alles,

zodat je dan geleidelijk

transformatie kan bereiken,

transformatie kan bereiken.


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 110 De waarheid beoefenen vereist een echte prijs

Volgende: 112 Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek