957 Hoe God veranderingen in de gezindheden van de mensen meet

1 Een verandering in gezindheid volstrekt zich niet van de ene op de andere dag en zodra je de waarheid begrijpt, kun je deze nog niet noodzakelijkerwijze binnen elke omgeving in praktijk brengen. Hierbij is de natuur van de mens betrokken. Er zijn veel mensen die, zodra ze bepaald uitwendig gedrag tonen, geloven: “Vervul ik mijn plichten niet? Gaf ik niet mijn familie en mijn werk op? Breng ik de waarheid niet in praktijk door mijn plichten te vervullen?” Maar God erkent niet dat je de waarheid in praktijk brengt. Al die handelingen die zijn besmet met persoonlijke motieven vallen niet onder het beoefenen van de waarheid. Strikt genomen zal dit gedrag waarschijnlijk door God worden veroordeeld, het zal niet door Hem worden geprezen of herdacht. Wanneer we dit verder ontleden, blijkt dat je kwaad doet en je gedrag tegen God in gaat.

2 Van de buitenkant lijkt het alsof de dingen die je doet de waarheid bevestigen: Je onderbreekt of verstoort niets en je hebt ook geen werkelijk schade toegebracht of enige waarheid geschonden. Het lijkt logisch en redelijk, maar toch draait de essentie van je handelingen om het doen van kwaad en het je verzetten tegen God. Daarom moet je, door in het licht van Gods woorden te kijken naar de bedoelingen achter je handelingen, bepalen of er een verandering in je gezindheid is opgetreden en of je waarheid in de praktijk brengt. Dit wordt niet bepaald door menselijke woorden of opvattingen. Integendeel, het hangt van God af die zegt of je je wel of niet conformeert aan Zijn wil, of je handelingen wel of niet de realiteit van de waarheid bezitten en of je wel of niet aan Zijn eisen en standaarden voldoet. Alleen het afmeten van jezelf aan Gods eisen is accuraat.

Naar ‘Wat je zou moeten weten over het transformeren van je gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 956 Je eigen gedachten en perspectieven kennen is essentieel

Volgende: 958 Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek