We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

3 Lofzang op het koninkrijk (III) Iedereen, juich van vreugde

Couplet 1

In Gods licht zien mensen het licht opnieuw.

In Gods woord vinden zij hun plezier.

God is teruggekeerd en wanneer zijn glorie schijnt,

licht elke natie op, verdwijnt alle duisternis.

Leven in Gods koninkrijk is puur genot.

Wateren vieren dansend de zegen van 't leven.

Bergen delen Gods overvloed met de mens.

Ze zijn trouw in het koninkrijk en werken hard.

Couplet 2

In het koninkrijk, daar is geen opstand meer, geen oppositie.

God en mens zijn heel hecht, delen diepe levensvreugd.

Hemel en aarde vertrouwen op elkaar,

en God start het leven dat hemels is,

zonder Satan hebben de mensen weer rust.

Overal leven Gods uitverkorenen in Zijn glorie.

Hun leven is niet die van mens met mens, maar met God.

Hun zegeningen zijn ontelbaar.

Couplet 3

Iedereen heeft het verderf van Satan doorstaan,

geproefd dat het leven zoet en bitter kan zijn.

Nu, levend in Gods licht, hoe kan men niet blij zijn?

Hoe kan iemand zo'n mooi moment voorbij laten gaan?

Mensen, zing, dans en speel de trommel voor God!

Biedt een oprecht hart aan God!

God schijnt blijdschap over het heelal,

en toont de mensen Zijn glorieuze gezicht.

Couplet 4

God zal donderen, het heelal overstijgen.

God regeert onder Zijn volk, verheven.

Hij zweeft door de blauwe hemel en mensen gaan met Hem mee.

God wandelt met Zijn volk en zij komen samen.

Met harten vol geluk zingen zij het uit,

het heelal beeft en de lucht wordt gespleten.

Geen mist of modder meer in het heelal,

er komt hier geen vuil water meer bijeen.

Couplet 5

Heilige mensen van het heelal,

tonen onder Gods inspectie hun ware gezicht.

Zij zijn geen onzuivere mensen, maar puur als kristal.

God heeft hen allemaal lief, zij zijn Zijn bron van vreugde.

Alles leeft opnieuw. Heiligen dienen nu God,

in de hemel in Zijn warme omhelzing.

Er is geen verdriet meer en geen angst of vrees.

Ze offeren zichzelf aan Hem op.

Couplet 6

De heiligen gaan terug naar Gods huis,

leven nu in hun thuisland.

Hier zullen ze van Hem houden, onvoorwaardelijk.

Geen gehuil meer of pijn en waar is het vlees?

Geen aarde meer, de hemel voor altijd.

God verschijnt aan alle mensen, iedereen prijst Hem.

Dit leven, deze schoonheid verandert nooit.

Dit is het leven in het koninkrijk, het koninkrijk.

Naar ‘Mensen, jubel!’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Koninkrijkshymne (II) God is gekomen, God is Koning

Volgende:De Mensenzoon is met glorie verschenen

Gerelateerde media

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid

  Vers 1 Voor de mens reist de Schepper overal rond; in stilte schenkt Hij hem elke seconde van Zijn leven. Zonder medelijden voor Zichzelf, koestert Hi…

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…