9 Kom naar Sion met lofprijzing

1 Lofprijzing is naar Sion gekomen en Gods woonplaats is tevoorschijn gekomen. De glorieuze heilige naam wordt door alle mensen geprezen en verspreidt zich. Ah, Almachtige God! Het hoofd van het universum, Christus van de laatste dagen – Hij is de schijnende zon en is opgestegen over de majestueuze en prachtige berg Sion in het hele universum … Almachtige God! We juichen voor u; we dansen en zingen. U bent waarlijk onze Verlosser, de grote Koning van het universum!

2 U hebt een groep overwinnaars geschapen en Gods managementplan vervuld. Alle volkeren zullen naar deze berg stromen. Alle volkeren zullen voor de troon neerknielen! U bent de enige ware God en u verdient glorie en eer. Alle glorie, lof en gezag zij de troon! De bron van het leven stroomt vanuit de troon, en geeft Gods volk water en voedsel. Het leven verandert dagelijks; nieuw licht en openbaringen volgen ons, en bieden altijd nieuwe inzichten over God.

3 Zeker zijn van God door ervaringen; Zijn woorden verschijnen altijd, verschijnen aan degenen die gelijk hebben. We zijn inderdaad te gezegend! Elke dag staan we oog in oog met God, in alles kunnen we met God communiceren en in alles God de soevereiniteit geven. We overdenken zorgvuldig Gods woord, onze harten zijn kalm in God en daarom komen we voor God waar we Zijn licht ontvangen. In ons dagelijks leven, onze daden, woorden, gedachten en ideeën leven we in Gods woord en hebben we altijd onderscheidingsvermogen.

4 Gods woord gaat door het oog van een naald; de dingen die erin verborgen zijn, verschijnen onverwachts, het een na het ander. Gemeenschap met God kan niet worden uitgesteld; gedachten en ideeën worden door God blootgelegd. Op elk moment leven we voor de zetel van Christus waar we het oordeel ondergaan. Elk deel van ons lichaam blijft het bezit van Satan. Vandaag moet Gods tempel gereinigd worden om Zijn soevereiniteit te herstellen.

5 Om volledig Gods eigendom te zijn, moeten we een gevecht ondergaan op leven en dood. Alleen als ons oude zelf gekruisigd is, kan het opgestane leven van Christus soeverein heersen. Nu bereidt de Heilige Geest een aanval voor, in elke hoek om een gevecht om terugvordering te starten! Op voorwaarde dat we klaar zijn om onszelf te verloochenen en bereid zijn om met God samen te werken, zal God op elk moment ons innerlijk illumineren en zuiveren en opnieuw terugvorderen wat Satan heeft bezet, zodat we zo snel mogelijk door God compleet kunnen worden gemaakt. Verspil geen tijd en leef altijd in Gods woord. Laat je met de heiligen opbouwen, treed het koninkrijk binnen en ga met God de glorie binnen.

Naar ‘Hoofdstuk 1’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 8 Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon

Volgende: 10 God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek