We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

203 Gods woord is het licht

I

Bliksem uit het oosten deed me ontwaken,

Ik zag Gods woord in vlees verschijnen.

De woorden van oordeel, tuchtiging

overwinnen en redden me.

Mislukkingen, beproevingen en rampspoed hebben me aan stukken gereten.

Mijn verdorvenheid werd onthuld en

ik, die arrogant was, boog mijn hoofd.

In mijn smerigheid zag ik mijn onwaardigheid.

Hoe kan ik, met mijn status en mijn vroegere schulden,

gemeen en verdorven,

waardig zijn God te dienen?

Tegenslagen, mislukkingen brachten me

op de goede weg van het geloof.

Klappen, louteringen en problemen

vormen de keten van mijn verlossing.

Ze binden me dicht bij Gods liefde

en het kennen van Gods rechtvaardige gezindheid is een zegen.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.

II

God in het vlees, de Verlosser komt, komt weer.

Door oordeel, beproevingen en tegenspoed

ben ik oog in oog met God komen te staan.

Ik heb de verlossing geproefd en de praktische God leren kennen.

Door de levende hel van duisternis,

heb ik geleerd wat te haten of lief te hebben.

Verlicht door Gods woorden, begreep ik de mysteries van het leven.

Het vlees van de mensheid is verdorven, het is de geïncarneerde Satan.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.

III

Door Gods uitzonderlijke verhevenheid

kan ik Hem liefhebben en van Hem getuigen.

Mijn enige verlangen is Zijn liefde terug te betalen.

Zijn oordeel en tuchtiging hebben betekenis en openbaren Gods liefde.

Het is mijn plicht God eerbiedig te gehoorzamen en lief te hebben.

Ik moet getuigen en trouw aan Hem zijn.

Ik offer mezelf op voor Zijn wil en Zijn glorie.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.

Gods woorden zuiveren en redden me,

waardoor ik een waarachtig leven kan leiden.

God kennen en zijn getuige zijn,

ik zal God eeuwig liefhebben en dienen.

Vorige:Oprecht berouw

Volgende:Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten

Gerelateerde media