170 Hoe zinvol is het de waarheid na te jagen!

1

De mensen zijn al te grondig verdorven door Satan; het ontbreekt hun aan elke menselijke gelijkenis.

Hoogmoed, bedrieglijkheid, zelfzucht, laagheid: dat zijn allemaal gezichten van Satan.

Omdat de mensen de natuur van Satan hebben, moeten ze Gods oordeel aanvaarden.

Alleen wanneer ze de waarheid en het leven verkrijgen, kan er verandering komen in hun gezindheid.

Geloof in God en gehoorzaamheid aan Gods werk vormen de wet van de Hemel en het beginsel van de aarde.

De waarheid liefhebben is de sleutel tot het binnengaan van het leven.

Toegang tot de werkelijkheid krijg je alleen door de waarheid te begrijpen en te beoefenen.

Wanneer mensen in God geloven, is het vermogen om God lief te hebben en te gehoorzamen van het grootste belang.


2

Alle woorden die door Christus zijn uitgedrukt, zijn de waarheid en het leven.

Gods woorden beoefenen en ervaren vormt de basis van het geloof in God.

Het ervaren van het oordeel van Gods woorden stelt mij in staat om mijzelf te kennen.

Oordeel, beproevingen en loutering reinigen mijn verdorvenheid.

Het feit dat God de goeden beloont en de kwaden straft, laat zien dat Hij rechtvaardig en heilig is.

Wanneer je de werkelijkheid van de waarheid ontbeert, houdt dat in dat je ten prooi valt aan rampspoed.

Hoe dwaas en blind is het om het oordeel van Gods woorden niet te aanvaarden!

Als je dit beseft wanneer je bestraft bent en op de rand staat van de dood, is het te laat.


3

Christus van de laatste dagen wijst de weg van het eeuwigdurend leven.

De waarde en de betekenis van de waarheid zijn voor alle mensen ondoorgrondelijk.

Het leven kun je niet verkrijgen zolang je Gods oordeel en tuchtiging niet hebt ervaren.

Een zinvol leven komt voort uit het geloof in God, en uit het najagen van de waarheid en het leven.

Waarachtig menselijk leven komt alleen tot stand door het verkrijgen van de waarheid.

God bepaalt het levenseinde van mensen naargelang zij de waarheid bezitten.

Gods daden zijn volkomen rechtvaardig en mogen niet door de mens worden betwijfeld.

De grote catastrofe zal alles vernietigen wat aan satan toebehoort.

Degenen die de waarheid hebben verkregen, zullen voor altijd verblijven in Gods koninkrijk.

Vorige: 169 In afwachting van Gods goede nieuws

Volgende: 171 Ik zal niet rusten voordat ik de waarheid verkrijg

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek