We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

315 Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

Snelheid

315 Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

I

We zien uw majesteit, uitrijzend boven de hemelen.

We zullen nooit zonder eerbied voor u komen.

Wie kan uw wil kennen, uw woede durven te voelen?

Wie verlangt naar uw majesteit, wanneer zal het komen?

Hier liggen wij, gewiegd in uw handen,

gekoesterd in uw liefde zoals die van een moeder,

maar uw woede maakt ons bang.

Oh, u bent de moeder waar we van houden,

vader die we liefhebben en respecteren.

Onze harten verstoppen zich voor u, al dwalen we niet ver.

En oh, in onze harten voelen we u dichtbij,

we voelen u oh zo dichtbij.

Zonder het te weten voelen we dat u ondoorgrondelijk bent.

Oh, dan kunnen we u alleen van ver respecteren.

Oh, maar we kunnen u gewoon van ver respecteren.

II

Onze harten houden van u, al vrezen we u nog steeds,

waar zijn woorden goed voor?

Hoe kunnen passies van de mens zulke gevoelens uitdrukken?

Het enige dat we kunnen doen is met lege handen voor u komen,

en u eenvoudigweg smeken, kinderlijk en angstig.

U voorziet al onze noden, wat het ook is.

Eindeloos veel lof stijgt op uit onze blije harten.

Oh, u hebt alles onbaatzuchtig gegeven, geen eisen geen klachten.

Zelden zien we uw gezicht, ook al hebben we uw alles verkregen.

Oh, wij hebben zelf zoveel onzuiverheden in ons,

maar toch heeft u lang geleden ons hele wezen verkregen.

Oh, hoe kunnen vleselijke ogen de vervolmaakte waarheden zien,

oh, waarheden die u lang geleden vervolmaakt heeft?

III

Sinds de oude tijden, paal naar paal,

zijn alle dingen onthuld in uw ogen.

Wij vallen stil, niemand durft met u te vergelijken.

Uw woord zal voor altijd verder blijven stromen.

En hoe groots uw rijkdom, kan niemand zeggen.

Wie durft uw schoonheid met makkelijke woorden te verheffen?

En wie durft lichtjes te zingen over uw mildheid?

Oh, het ene moment bent u ver weg van ons, dan in ons midden,

ver weg, dan dichtbij leunend, nu ver, nu dichtbij.

Oh, niemand heeft ooit uw voetafdrukken of uw schaduw gezien.

Vrolijke herinneringen zijn al wat ons rest.

Oh, zoet zo zoet de smaak die nablijft.

Oh, zoet de smaak van uw aanwezigheid die nablijft.

IV

U overspant de hemel en de aarde,

wie kent het kompas van uw daden?

Wij zien maar een korrel op een zanderig strand,

wachten stil tot uw beschikking.

Bescheiden als een mier,

hoe kunnen we vergelijken met u hoog verheven?

Oh, uw loutering van ons is rijk, zo rijk aan medelijden.

Wij zien uw rechtvaardigheid verborgen in uw genade, oh,

oh, rechtvaardigheid verborgen in uw heilige majesteit,

zien het verborgen in uw liefde en uw daden.

Oh, wie kan uw daden tellen, veel te talrijk.

Oh, wie kan ze tellen, er zijn er zo veel.

Oh, wie kan uw daden tellen, veel te talrijk.

Oh, wie kan ze tellen, er zijn er zo veel.

Vorige:Ik ben gehecht aan God

Volgende:Lof voor nieuw leven in het koninkrijk

Gerelateerde media

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…