De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

81 Gods liefde overstroomt de wereld

1

Tweeduizend jaar geleden verliet u Judea in glorie.

Nu, in de laatste dagen, nederig en verborgen, bent u naar China gekomen.

U verschijnt en werkt, en drukt de waarheid uit, waarbij u over de mensheid oordeelt en haar zuivert.

Uw woorden tonen uw almacht en hebben een groep mensen overwonnen en vervolmaakt.

U heeft elke prijs betaald en u heeft alles gegeven voor de redding van de mensheid.

2

U bent oppermachtig en eerbaar, maar u vernederde uzelf en verscheen als een mens om uw werk te doen.

De arrogante mensen zijn overwonnen en geven zich voor u over.

Het oordeel en de tuchtiging van uw woorden openbaren uw rechtvaardigheid en heiligheid.

Door intense loutering wordt de diepgaand verdorven mensheid gezuiverd.

Uw tuchtiging en oordeel zijn uw liefde en zegeningen voor de mens.

3

Door vlees te worden om te werken, ondergaat u een enorme vernedering.

U ondergaat de veroordeling en lastering van de mens en u bent verworpen door dit tijdperk.

Tijdens lange jaren van ontbering heeft u volhard in het redden van de mensheid,

waarbij u door uw bloed, zweet en tranen sprak en werkte, wachtend op de omkeer van de mens.

Uw rechtvaardigheid en trouw hebben de harten van miljoenen veroverd.

4

We zijn vervuld van bewondering wanneer we uw nederigheid en verborgenheid zien.

We zijn vervuld van vrees en gehoorzaamheid wanneer we uw rechtvaardigheid en heiligheid zien.

De woorden van de mens zijn ontoereikend om van uw daden te getuigen.

Dankbaarheid en liefde zijn zo diep geworteld in onze harten.

Al onze schamele krachten zullen we inzetten om trouw onze plicht te vervullen.

Vorige:Almachtige God, onze Geliefde

Volgende:Almachtige God, u bezit mijn hart

Gerelateerde media

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…