We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

63 Dankbaar voor Gods liefde

Couplet 1

Wie drukt waarheid uit, openbaart Gods liefde,

en stelt de mens in staat hoop te zien?

Wie doet het oordeelswerk van de laatste dagen,

en brengt de weg van het eeuwige leven?

Het werk van de geïncarneerde God doet de hele wereld schudden.

We worden opgeheven voor Gods troon

en wonen het feestmaal van het Lam bij.

Refrein

Gods liefde voor ons is zo echt.

Dat we Zijn oordeel kunnen verkrijgen

is geheel te danken aan Zijn genade.

Wij danken voor de waarheid en de liefde die God geeft en we loven Hem.

We zullen waarheid zoeken, onze plichten goed doen,

zodat we Gods liefde terug zullen betalen.

Couplet 2

We genieten van Gods woorden: we krijgen vele waarheden.

Door Gods woorden te ervaren, te ervaren hoe ze oordelen,

zien we duidelijk dat de mens verdorven is.

We hebben oordeel en beproevingen doorstaan;

onze verdorvenheid wordt gereinigd.

We verwerven waarheid en we verwerven leven,

en leven als nieuwe mensen.

Refrein

Gods liefde voor ons is zo echt.

Dat we Zijn oordeel kunnen verkrijgen

is geheel te danken aan Zijn genade.

Wij danken voor de waarheid en de liefde die God geeft en we loven Hem.

We zullen waarheid zoeken, onze plichten goed doen,

zodat we Gods liefde terug zullen betalen.

Brug

Wie loopt naast ons en gidst ons door moeilijke tijden?

Wie leidt met woorden om Satan te verslaan,

Om de grote rode draak te overwinnen?

De woorden van Almachtige God geven ons kracht

zodat we stevig staan in moeilijke tijden.

Met God kunnen we overwinnen.

Couplet 3

Gods woorden helpen ons los te breken uit de Satans boeien.

We hebben persoonlijk het gezag

van Gods woorden gevoeld, hun ongekende kracht.

Bij het zien van Gods lieflijkheid, prijzen we Hem en leggen getuigenis af.

Zonder angst voor gevaar verspreiden we het evangelie van het koninkrijk.

Refrein

Gods liefde voor ons is zo echt.

Dat we Zijn oordeel kunnen verkrijgen is geheel te danken aan Zijn genade.

Wij danken voor de waarheid en de liefde die God geeft en we loven Hem.

We zullen waarheid zoeken, onze plichten goed doen,

zodat we Gods liefde terug zullen betalen.

Vorige:Ik verwelkom uw lachende gezicht als u voor mij verschijnt

Volgende:Tijd

Gerelateerde media

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest

  I Omstandigheden worden beter voor een aantal mensen. Hoe meer de Geest werkt, hoe meer zij berusten in vertrouwen. Hoe meer zij ervaren, hoe meer zij…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Mensen kennen God beter door het werk van woorden

  I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te over…

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …