290 God heeft altijd de wacht gehouden over de mens

1

Duizenden jaren zijn voorbijgevlogen en u heeft de hele tijd de wacht gehouden over de mensheid.

Na jaren van perikelen blijft uw besluit de mensheid te redden onveranderd.

Eens werd u vervolgd en aan het kruis genageld, en uw bloed stroomde om de mensheid te redden.

U betaalde de prijs van het leven en verloste de mens van de zonde.

U bent wedergekeerd onder de mensen tijdens de laatste dagen, verschijnend in het vlees.

U lijdt samen met de mens in weer en wind, en brengt vele slapeloze nachten door.

U zweet bloed en put uw hart uit terwijl u duizenden en duizenden woorden uitdrukt.

U schenkt de mensheid kostbare waarheden en verovert de harten van de massa’s.


2

U tuchtigt en oordeelt ons, uw rechtvaardige gezindheid kweekt eerbied in onze harten.

Uw woorden bieden ons troost en aanmoediging, uw mededogen en tolerantie wekken bij ons uiterste bewondering op.

We zijn te diepgaand verdorven door Satan, onze arrogante en opstandige gezindheden kwellen uw hart.

We hebben reeds lang geleden alle gelijkenis met menselijkheid verloren, we zijn als beesten afgedaald in zonde.

Uw woorden openbaren en oordelen, waarmee ze ons in staat stellen onszelf te kennen.

Moeilijkheden, beproevingen en tegenspoed hebben onze satanische gezindheden gereinigd.

Uw oordeel en tuchtiging zijn liefde, ze reinigen en redden ons.

We hebben zo veel van uw liefde geproefd, we aanbidden u in onze harten.


Refrein

Oh God! Dag en nacht maakt u zich over ons zorgen, u bent altijd aan onze zijde en houdt de wacht over ons.

U schenkt ons de waarheid en het leven, brengt ons redding.

Uw liefde is het allermooist, het allerpuurst, ze moet door mensen geprezen worden.

We willen u de liefde in onze harten schenken, we zullen eeuwig voor u getuigen.

Vorige: 289 Gods liefde voor de mensheid

Volgende: 291 Zoeken naar vertrouwelingen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek