714 Het werk dat God in jullie doet is zo kostbaar

1 De meesten van jullie zijn speciaal geroepen, maar als de omgeving jullie niet had gedwongen of als jullie niet speciaal waren geroepen, zouden jullie helemaal niet bereid zijn geweest om te voorschijn te komen. Wie zijn bereid om dingen hiervoor los te laten? Wie zijn bereid om de geneugten van het vlees op te geven? Jullie zijn allemaal personen die gretig genieten van comfort en een luxe leven zoeken! Jullie hebben zulke grote zegeningen gekregen – wat hebben jullie verder nog te zeggen? Waarover zouden jullie kunnen klagen? Jullie hebben genoten van de grootste zegeningen en de grootste genade die er in de hemel is en er is nu werk aan jullie onthuld dat nog nooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden. Is dit geen zegen?

2 Omdat jullie weerstand en verzet hebben geboden tegen God, hebben jullie nu zoveel tuchtiging ondergaan. Door deze tuchtiging hebben jullie Gods genade en liefde gezien en nog meer hebben jullie Zijn rechtvaardigheid en heiligheid gezien. Door deze tuchtiging en de smerigheid van de mensheid, hebben jullie Gods grote kracht gezien en hebben jullie Zijn heiligheid en grootsheid gezien. Is dit niet de meest bijzondere waarheid? Is dit niet een betekenisvol leven? Het werk dat God doet is vol van betekenis! Dus hoe lager jullie rang is, des te meer verheffing God toont en hoe meer het bewijst hoe waardevol Zijn werk in jullie vandaag de dag is. Het is gewoon van onschatbare waarde!

Refrein: Door de eeuwen heen heeft niemand zo’n grote redding genoten. Het feit dat jullie positie laag is, laat zien hoe groot Gods verlossing is en het laat zien dat God trouw is aan de mensheid – Hij redt, Hij vernietigt niet.

Naar ‘Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 717 Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens

Volgende: 715 Alleen door ontberingen en beproevingen kan je God waarlijk liefhebben

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek