We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

248 Aan wie ben jij loyaal?

Couplet 1

Als God rijkdom voor ieder van jullie zou plaatsen,

en jullie zou vragen vrijelijk te kiezen uit alles wat Hij jullie gaf,

en zou zeggen dat Hij jullie niet zou veroordelen,

zouden de meesten van jullie rijkdom kiezen en de waarheid verloochenen.

De beteren zouden de rijkdommen opgeven

en met tegenzin kiezen voor de waarheid.

Degenen daar tussenin zouden beiden kiezen.

Zou jullie ware aard zo niet duidelijk worden?

Couplet 2

Jullie zullen altijd zo'n keuze maken tussen

de waarheid en iets waar jullie loyaal aan zijn

en jullie houding zal onveranderd blijven.

Zijn er niet ook velen die hebben geschommeld tussen goed en kwaad?

In de strijd tussen goed en kwaad, zwart en wit

zijn jullie je ongetwijfeld bewust van jullie keuzes

tussen familie en God, kinderen en God, vrede en onrust,

rijk en arm, groots of normaal, gesteund of verstoten.

Refrein

Als jullie zou worden gevraagd opnieuw te kiezen,

wat zou dan jullie standpunt zijn?

Zou het nog steeds het oude zijn?

Zouden jullie God nog steeds pijn doen en teleurstellen?

Zou jullie hart nog steeds zo weinig warmte hebben?

Zouden jullie nog steeds niet weten hoe Gods hart te troosten?

Couplet 3

Jullie verkozen direct een vredige boven een gebroken familie.

Jullie verkozen rijkdom boven plicht, zonder de wil je te bekeren,

rijkdom boven armoede, familie boven God,

en het hebben van noties boven het hebben van de waarheid.

Geconfronteerd met al jullie slechte daden

heeft God letterlijk alle vertrouwen in jullie verloren.

Hij is volslagen verbijsterd dat jullie

harten simpelweg onvermurwbaar zijn.

Couplet 4

Zoveel jaren van Gods toewijding,

zoveel jaren van Gods grote inspanning,

maken dat jullie God opgeven en je gefrustreerd voelen.

Maar Zijn hoop voor jullie groeit met elke dag

omdat Zijn dag al voor iedereen getoond is.

Toch zoeken jullie nog steeds duisternis en kwaad.

Hebben jullie nagedacht over wat jullie uitkomst zal zijn?

Refrein

Als jullie zou worden gevraagd opnieuw te kiezen,

wat zou dan jullie standpunt zijn?

Zou het nog steeds het oude zijn?

Zouden jullie God nog steeds pijn doen en teleurstellen?

Zou jullie hart nog steeds zo weinig warmte hebben?

Zouden jullie nog steeds niet weten hoe Gods hart te troosten?

Zouden jullie nog steeds niet weten hoe Gods hart te troosten?

Naar ‘Aan wie ben jij loyaal?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De ware betekenis van Gods woorden is nooit begrepen

Volgende:Is dit jullie geloof?

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …

 • De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

  I De enige echte God, die eeuwig is, sprak Zijn woorden, schepping tot leven. Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het. Stof veranderde in m…

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.