164 Wij zijn de getuigen van Christus van de laatste dagen

1

Meerdere duizenden jaren lang is de mensheid verdorven, en ze is te verachtelijk om aan te zien.

Door roem en rijkdom na te jagen en door in zonde te leven hebben we onze menselijkheid en ons geweten verloren.

We hebben het geluk om in de laatste dagen geboren te zijn en om de wederkomst van de Redder te verwelkomen.

We zien dat elk woord van God waarheid is, en ons hart is overwonnen.

Door middel van oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We geloven vast dat God de waarheid is, en we volgen Hem op de voet.

Gods woorden gidsen ons door vreselijke vervolging en ontbering.

We ervaren zoveel van Gods liefde dat we volgen God met een ijzeren wil.

Door beproevingen heen hebben we nieuw leven ontvangen, en we leggen triomferende getuigenissen af.

De Zon van de gerechtigheid is verschenen, en we zijn allen getuigen van God.


2

God is geïncarneerd om de mens te redden, en Hij ondergaat een grote vernedering.

Hij ondergaat verwerping en verduurt onbegrip, zonder klacht of spijt.

We zijn als stof; het is werkelijk ons geluk dat we door God worden opgewekt.

Het is werkelijk aan Gods geweldige vriendelijkheid te danken dat we de waarheid en het leven verkrijgen.

We verkeren in Gods gezelschap en wandelen met God.

We praktiseren eerlijkheid en zullen zeker Gods goedkeuring ontvangen.

In het zicht van de finish voeren we onze plicht uit en stellen we God tevreden.

Te midden van ontbering en pijn hebben we geen klachten; we zoeken slechts de waarachtige liefde voor God.

Door beproevingen heen hebben we nieuw leven ontvangen, en we leggen triomferende getuigenissen af.

De Zon van de gerechtigheid is verschenen, en we zijn allen getuigen van God.

Vorige: 163 Samen door regen en wind, loyaliteit tot de dood

Volgende: 165 Getuigenis van het leven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek