We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

164 Wij zijn de getuigen van Christus van de laatste dagen

1

Meerdere duizenden jaren lang is de mensheid verdorven, en ze is te verachtelijk om aan te zien.

Door roem en rijkdom na te jagen en door in zonde te leven hebben we onze menselijkheid en ons geweten verloren.

We hebben het geluk om in de laatste dagen geboren te zijn en om de wederkomst van de Redder te verwelkomen.

We zien dat elk woord van God waarheid is, en ons hart is overwonnen.

Door middel van oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We geloven vast dat God de waarheid is, en we volgen Hem op de voet.

Gods woorden gidsen ons door vreselijke vervolging en ontbering.

We ervaren zoveel van Gods liefde dat we volgen God met een ijzeren wil.

Door beproevingen heen hebben we nieuw leven ontvangen, en we leggen triomferende getuigenissen af.

De Zon van de gerechtigheid is verschenen, en we zijn allen getuigen van God.

2

God is geïncarneerd om de mens te redden, en Hij ondergaat een grote vernedering.

Hij ondergaat verwerping en verduurt onbegrip, zonder klacht of spijt.

We zijn als stof; het is werkelijk ons geluk dat we door God worden opgewekt.

Het is werkelijk aan Gods geweldige vriendelijkheid te danken dat we de waarheid en het leven verkrijgen.

We verkeren in Gods gezelschap en wandelen met God.

We praktiseren eerlijkheid en zullen zeker Gods goedkeuring ontvangen.

In het zicht van de finish voeren we onze plicht uit en stellen we God tevreden.

Te midden van ontbering en pijn hebben we geen klachten; we zoeken slechts de waarachtige liefde voor God.

Door beproevingen heen hebben we nieuw leven ontvangen, en we leggen triomferende getuigenissen af.

De Zon van de gerechtigheid is verschenen, en we zijn allen getuigen van God.

Vorige:Samen door regen en wind, loyaliteit tot de dood

Volgende:Getuigenis van het leven

Gerelateerde media

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…