We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1013 Met de waarheid is er kracht

1 Jullie moeten begrijpen wat het betekent als jullie jezelf uitputten voor God, en waarom jullie dit willen doen. Als het is om de waarheid na te jagen, het leven na te jagen en je plichten te vervullen en terug te betalen voor Gods liefde, dan is dat volkomen rechtvaardig, een positieve zaak, en is het de wet van de Hemel en een principe van de aarde. In dat geval zul je nooit spijt hebben, en zul je nooit negatief worden. Wanneer mensen waarheid hebben, hebben ze kracht. Wanneer zij waarheid hebben, zijn zij vervuld van onuitputtelijke energie. Wanneer zij waarheid hebben, hebben ze wilskracht. Zonder waarheid zijn ze als de slappe bezinksels van tofu. Met waarheid zijn zij vastberaden en gesterkt, en ervaren zij hun lijden niet als lijden, ongeacht hoeveel zij verdragen.

2 Als mensen een echt begrip hadden van Gods gezindheid en zij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid oprecht konden verheerlijken, dan zouden zij waarlijk God kennen en de waarheid bezitten, en alleen dan zouden zij in het licht leven. Alleen als bij mensen hun kijk op de wereld en hun kijk op het leven verandert, zullen zij fundamenteel veranderen. Als iemand een levensdoel heeft en zich in overeenstemming met de waarheid gedraagt, als iemand zich absoluut aan God onderwerpt en leeft naar Gods woord, als iemand zich diep in zijn ziel vredig en verlicht voelt, als iemands hart vrij is van duisternis en als iemand volkomen vrij en onbelemmerd leeft in Gods bijzijn − pas dan leidt hij een waar menselijk leven en wordt hij een persoon die de waarheid bezit. Overigens zijn alle waarheden die je bezit van Gods woord en van God Zelf afkomstig. De Heerser van het hele universum en alle dingen − God de Allerhoogste − keurt je goed, als een echt persoon die het ware menselijke leven leidt. Wat kan er betekenisvoller zijn dan zoiets? Zo is een persoon die de waarheid heeft.

Naar ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

Vorige:Zonder kennis van God, zul je Hem snel mishagen

Volgende:God redt de mens tot de uiterste limiet

Gerelateerde media

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Zij die in zonde zijn gevangen zonder berouw zijn niet meer te redden

  I Zij die slechts denken aan hun vlees en gemak, wier geloof onzeker is, zij die hekserij en magie beoefenen, wellustig, gehavend en versleten zijn, z…

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!