De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

264 Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

Snelheid

264 Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

I

Ik heb ernaar verlangd u te zien, God.

Ik wil niet meer van u gescheiden zijn.

U bent mijn soevereine Schepper, maar nu kunnen we niet altijd samen zijn.

U verdraagt schaamte om de verdorven mens te redden.

Wie kan het begrijpen?

U reisde over een weg van bloed en tranen,

bleef lijden gedurende maanden en jaren.

U bracht al uw liefde naar ons.

U deelt in de ontberingen van mensen,

maar draagt eenzaamheid en verlating.

Wie geeft er om uw hart?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

II

Voor u buigen, vervuld van verdriet, vasthoudend aan spijt en excuses.

Hoe het me spijt wat ik heb gedaan.

Ik haat het dat ik niet om uw hart heb gegeven.

Al mijn corrupties stellen u teleur.

Hoe kan ik mijn fouten goedmaken?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

III

De waarheid die u uitdrukt, redt de mensheid,

geeft brandende liefde aan de wereld.

Wat u mij heeft opgedragen, is diep in mijn hart gegraveerd.

Ik heb geen ander verlangen dan voor eeuwig loyaal aan u te zijn.

Vorige:De hele weg in uw gezelschap

Volgende:Ik heb gezien dat Gods hart bijzonder mooi en vriendelijk is

Gerelateerde media

 • Lof voor God van de nakomelingen van Moab

  Couplet 1 De nakomelingen van Moab huilen in kwelling, droevige gezichten nat van tranen. Het oordeel van Gods woorden doet me beven van angst. Met na…

 • Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

  I Als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te weten, als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te erkennen, als i…

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.