De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

Snelheid

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

I

Ik heb ernaar verlangd u te zien, God.

Ik wil niet meer van u gescheiden zijn.

U bent mijn soevereine Schepper, maar nu kunnen we niet altijd samen zijn.

U verdraagt schaamte om de verdorven mens te redden.

Wie kan het begrijpen?

U reisde over een weg van bloed en tranen,

bleef lijden gedurende maanden en jaren.

U bracht al uw liefde naar ons.

U deelt in de ontberingen van mensen,

maar draagt eenzaamheid en verlating.

Wie geeft er om uw hart?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

II

Voor u buigen, vervuld van verdriet, vasthoudend aan spijt en excuses.

Hoe het me spijt wat ik heb gedaan.

Ik haat het dat ik niet om uw hart heb gegeven.

Al mijn corrupties stellen u teleur.

Hoe kan ik mijn fouten goedmaken?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

Elke oproep en elke dag van verwachting.

Geeft u alles wat u heeft voor de liefde van de mens.

Toch kan niemand u echt troost geven.

Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde?

III

De waarheid die u uitdrukt, redt de mensheid,

geeft brandende liefde aan de wereld.

Wat u mij heeft opgedragen, is diep in mijn hart gegraveerd.

Ik heb geen ander verlangen dan voor eeuwig loyaal aan u te zijn.

Vorige:Ik zal altijd Gods liefde in mijn gedachten bewaren

Volgende:Ik heb gezien dat Gods hart bijzonder mooi en vriendelijk is

Gerelateerde media

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  Ι God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet. En God verfoei…