305 Onze geliefde Almachtige God

1

Wie is oppermachtig en eerbiedwaardig, wie komt nederig naar de nederigste plaats om de mens te redden?

Wie spreekt met de mens, zij aan zij? Van wie is elk woord waarheid?

O, het is onze lieve Almachtige God, onze meest Geliefde!

U spreekt en werkt onder ons en leidt ons het Tijdperk van het Koninkrijk in.

U eet met ons, verblijft bij ons en leeft met ons. U bent dag en nacht bij ons.

Uw woorden verdrijven onze misvattingen, ons hart komt dichter bij u.

Uw nederigheid en verborgenheid zijn zo geliefd, uw gezindheid is prachtig en goed.

U beschaamt de onbeduidende, arrogante mensheid; ze kan nergens haar gezicht meer vertonen.

Er is zoveel in u om lief te hebben; ons hart stroomt over van liefde en bewondering voor u.


2

Wie geeft al Zijn liefde aan de mens en proeft de onbestendigheden van de wereld?

Wie zwoegt dag en nacht ten behoeve van de mens en verricht jaar in, jaar uit Zijn werk tegen alle tegenspoed in?

O, het is onze lieve Almachtige God, onze meest Geliefde!

U hebt zoveel vernedering, kwaadsprekerij en godslastering geleden, zoveel geruchten en veroordelingen,

maar uw verlangen om uw woorden uit te drukken en de mensheid te redden is nooit veranderd.

U hebt zoveel onrustige, slapeloze nachten gehad, constant bezorgd en bekommerd om ons.

U geeft slaap op en vergeet te eten, u gaat tot het uiterste voor ons en staat nooit stil bij uw eigen lijden.

Elke stap van onze groei is betaald met uw eigen bloed.

Er is zoveel in u om lief te hebben; ons hart stroomt over van liefde en bewondering voor u.


3

Wie geeft alles om de mens te redden van de duistere machten?

Wie drukt miljoenen woorden uit om de mens te oordelen en te redden?

O, het is onze lieve Almachtige God, onze meest Geliefde!

U bent er altijd, bekommerd over onze ontaarding, bezorgd over onze zwakheid.

Uw oordeel, openbaringen, kastijding en disciplinering – het wordt allemaal gedaan om ons te reinigen.

Als we loutering en pijn ondergaan, is uw liefde met ons, uw woorden troosten en leiden ons.

Dat we steeds opnieuw worden geoordeeld, getuchtigd, geslagen en gedisciplineerd, stelt ons in staat om te veranderen.

Dat we vandaag zuivering kunnen verwerven is geheel en al te danken aan uw liefde en redding.

Er is zoveel in u om lief te hebben; ons hart stroomt over van liefde en bewondering voor u.

Vorige: 304 Ik verlang altijd naar Gods liefde

Volgende: 306 Geschapen door u, behorend tot u

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek