De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

105 Waarachtig geloof komt alleen voort uit het kennen van God

Couplet 1

Nu is spreken Gods werk, geen tekens meer, geen wond’ren.

Het is niet het Tijdperk van Genade, God is echt en normaal.

In de laatste dagen is Hij niet de bovennatuurlijke Jezus,

maar een praktische God in vlees, niet anders dan de mens.

Dus het geloof in God is vanwege Zijn vele werken, woorden en daden.

Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.

Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof.

Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens Hem kent.

Couplet 2

In elk tijdperk onthult God verschillende gezindheiden,

een ander deel van Zijn daden.

Maar dat alles geeft diepere kennis van Hem,

een meer nuchter en waarachtig geloof in God.

Dus het geloof in God is vanwege Zijn vele werken, woorden en daden.

Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.

Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof.

Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens Hem kent.

Couplet 3

Word gewaar van Zijn werkelijkheid, en begrijp Zijn gezindheid

slechts door Zijn werkelijke daden te kennen, hoe Hij werkt en spreekt,

Zijn wijsheid aanwendt en mensen vervolmaakt.

Wordt gewaar hoe Hij werkt op de mens, waarvan Hij wel en niet houdt.

Zo leer je te herkennen wat goed en wat fout is,

en door deze kennis van God is er vooruitgang in je leven.

Dus het geloof in God is vanwege Zijn vele werken, woorden en daden.

Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.

Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof.

Ja, het zijn Gods daden waardoor de mens Hem kent.

Naar ‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wat zij die houden van de waarheid na zouden moeten streven

Volgende:Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

Gerelateerde media