We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

105 Waarachtig geloof komt alleen voort uit het kennen van God

Snelheid

105 Waarachtig geloof komt alleen voort uit het kennen van God

Vers 1

Nu is spreken Gods werk, geen tekens meer, geen wonderen.

’t Is niet het Tijdperk van Genade, God is echt en normaal.

In de laatste dagen is Hij niet de bovennatuurlijke Jezus,

maar een praktische God in vlees, niet anders dan de mens.

Dus het geloof in God is vanwege Zijn vele werken, woorden en daden.

Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.

Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof.

Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens Hem kent.

Vers 2

In elk tijdperk onthult God verschillende gezindheden,

een ander deel van Zijn daden.

Maar dat alles geeft diepere kennis van Hem,

een meer nuchter en waarachtig geloof in God.

Dus het geloof in God is vanwege Zijn vele werken, woorden en daden.

Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.

Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof.

Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens Hem kent.

Vers 3

Doorgrond Zijn werkelijkheid, en begrijp Zijn gezindheid

slechts door Zijn werkelijke daden te kennen,

hoe Hij werkt en spreekt,

Zijn wijsheid aanwendt en mensen vervolmaakt.

Doorgrond hoe Hij werkt aan de mens

en waarvan Hij wel en niet houdt.

Zo leer je te herkennen wat goed en wat fout is,

en door deze kennis van God is er vooruitgang in je leven.

Dus het geloof in God is vanwege Zijn vele werken, woorden en daden.

Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.

Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof.

Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens Hem kent.

Naar ‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wat zij die houden van de waarheid na zouden moeten streven

Volgende:Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

Gerelateerde media

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

  I Geloof je in Gods woorden en in Zijn vergelding? Dat Hij zij die Hem bedriegen, die Hem verraden zal straffen? Heb je liever dat die dag eerder of l…

 • Waarom is ware liefde zo moeilijk te vinden op aarde

  I Ik heb ernaar verlangd u te zien, God. Ik wil niet meer van u gescheiden zijn. U bent mijn soevereine Schepper, maar nu kunnen we niet altijd samen …

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…