We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

99 Mijn hart koestert Gods woord

1

U spreekt om mij voorwaarts te leiden, mijn leven draagt nu het licht.

Door uw tuchtiging werd ik bang, maar ik begreep uw wil niet.

Uw harde woorden openbaarden mijn natuur, maar ik twijfelde en kwetste u.

Ik ben dwaas, want ik wist niet dat uw woord leven is.

Ik heb zover kunnen komen door uw woord. Ik zal hard werken om uw woord in praktijk te brengen.

Als ik uw woord verlaat kan ik geen verandering in mijn gezindheid verkrijgen, laat staan uw goedkeuring.

Uw woord van leven, uw vriendelijkheid, zij zijn mijn motivatie.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.

2

Uw woord zuivert de mens en geeft de mens leven – alleen u bent lof waard.

Pijn, ontbering, onderdrukking en gevangenschap, door uw woord doorsta ik het allemaal.

Hoewel mijn vlees pijn lijdt, waakt u over mij en beschermt u mij en ervaar ik uw liefde, die zo echt is.

Hoewel de weg voor mij ruw en kronkelig is zal ik altijd volgens uw woorden leven.

Door de waarheid te begrijpen begint mijn gezindheid te veranderen, dit komt allemaal door uw genade.

Het oordeel en de beproevingen van uw woord stellen mij in staat de waarheid en het leven te verkrijgen.

Uw oordeel en tuchtiging, uw beproevingen en loutering, ze zuiveren en veranderen mij.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.

3

U bent de waarheid, de weg en het leven, uw woorden omvatten alles.

U bent de Redder en de mensheid heeft alle woorden die u uitdrukt nodig.

Vandaag ben ik in staat mijn verdorvenheid af te werpen en in het licht te leven, allemaal omdat uw woord mij heeft gered.

U wordt vlees, waaruit uw innige en krachtige liefde blijkt. Uw woord is zo dierbaar.

Hoe groot ook de beproeving of hoe zwaar de tegenspoed, ik zal uw woord goed onthouden.

Uw woord is waarheid en leven, het openbaart uw almacht en wijsheid.

Liefde is uw wezen, rechtvaardigheid uw gezindheid en ik zal u voor eeuwig prijzen.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.

Vorige:Gezegdes van het geloof in God

Volgende:Terugkeren naar God is ware vreugde

Gerelateerde media