99 Mijn hart koestert Gods woord

1

U spreekt om mij voorwaarts te leiden, mijn leven draagt nu het licht.

Door uw tuchtiging werd ik bang, maar ik begreep uw wil niet.

Uw harde woorden openbaarden mijn natuur, maar ik twijfelde en kwetste u.

Ik ben dwaas, want ik wist niet dat uw woord leven is.

Ik heb zover kunnen komen door uw woord. Ik zal hard werken om uw woord in praktijk te brengen.

Als ik uw woord verlaat kan ik geen verandering in mijn gezindheid verkrijgen, laat staan uw goedkeuring.

Uw woord van leven, uw vriendelijkheid, zij zijn mijn motivatie.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.


2

Uw woord zuivert de mens en geeft de mens leven – alleen u bent lof waard.

Pijn, ontbering, onderdrukking en gevangenschap, door uw woord doorsta ik het allemaal.

Hoewel mijn vlees pijn lijdt, waakt u over mij en beschermt u mij en ervaar ik uw liefde, die zo echt is.

Hoewel de weg voor mij ruw en kronkelig is zal ik altijd volgens uw woorden leven.

Door de waarheid te begrijpen begint mijn gezindheid te veranderen, dit komt allemaal door uw genade.

Het oordeel en de beproevingen van uw woord stellen mij in staat de waarheid en het leven te verkrijgen.

Uw oordeel en tuchtiging, uw beproevingen en loutering, ze zuiveren en veranderen mij.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.


3

U bent de waarheid, de weg en het leven, uw woorden omvatten alles.

U bent de Redder en de mensheid heeft alle woorden die u uitdrukt nodig.

Vandaag ben ik in staat mijn verdorvenheid af te werpen en in het licht te leven, allemaal omdat uw woord mij heeft gered.

U wordt vlees, waaruit uw innige en krachtige liefde blijkt. Uw woord is zo dierbaar.

Hoe groot ook de beproeving of hoe zwaar de tegenspoed, ik zal uw woord goed onthouden.

Uw woord is waarheid en leven, het openbaart uw almacht en wijsheid.

Liefde is uw wezen, rechtvaardigheid uw gezindheid en ik zal u voor eeuwig prijzen.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.

Vorige: 98 Gezegdes van het geloof in God

Volgende: 100 Terugkeren naar God is ware vreugde

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek