We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

682 Als je door Gods woorden wordt getest, word je gezegend

1 Alle mensen zijn onderworpen aan loutering dankzij Gods woorden. Zonder de vleesgeworden God had de mens nooit op die manier door lijden gezegend kunnen worden. Anders gezegd: zij die de beproevingen van Gods woorden kunnen aanvaarden, zijn gezegende mensen. Op basis van het oorspronkelijke kaliber van mensen, hun gedrag en hun houding jegens God, zijn ze een dergelijke loutering niet waardig. Maar God heeft ze verheven, daarom hebben ze deze zegen genoten. Mensen zeiden altijd dat ze niet waardig waren om het aangezicht van God te zien of Zijn woorden te horen. Tegenwoordig is het geheel omdat God hen verheft en aan Zijn barmhartigheid te danken dat mensen door Zijn woorden gelouterd worden. Die zegen is voor ieder in de laatste dagen weggelegd − hebben jullie dit zelf ervaren?

2 In welke aspecten mensen leed en moeilijkheden moeten ondervinden, wordt door God beschikt en is niet gebaseerd op de vereisten van de mens zelf. Dit is absoluut waar. Elke gelovige dient in staat te zijn de beproevingen van Gods woorden te ondergaan en in Zijn woorden te lijden. Is dit iets wat jullie duidelijk kunnen zien? Het lijden dat je hebt ondergaan, is dus beloond met huidige zegeningen. Als je niet lijdt voor God, kun je Zijn lof niet verdienen. Misschien heb je in het verleden geklaagd. Maar hoezeer je ook hebt geklaagd, God denkt daar niet meer aan. Het is nu vandaag en er is geen reden om terug te blikken op zaken uit het verleden.

Naar ‘Oprechte liefde voor God is spontaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Alleen Gods huidige woord kan de mens vervolmaken

Volgende:Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen

Gerelateerde media

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…