682 Als je door Gods woorden wordt getest, word je gezegend

1 Alle mensen zijn onderworpen aan loutering dankzij Gods woorden. Zonder de vleesgeworden God had de mens nooit op die manier door lijden gezegend kunnen worden. Anders gezegd: zij die de beproevingen van Gods woorden kunnen aanvaarden, zijn gezegende mensen. Op basis van het oorspronkelijke kaliber van mensen, hun gedrag en hun houding jegens God, zijn ze een dergelijke loutering niet waardig. Maar God heeft ze verheven, daarom hebben ze deze zegen genoten. Mensen zeiden altijd dat ze niet waardig waren om het aangezicht van God te zien of Zijn woorden te horen. Tegenwoordig is het geheel omdat God hen verheft en aan Zijn barmhartigheid te danken dat mensen door Zijn woorden gelouterd worden. Die zegen is voor ieder in de laatste dagen weggelegd − hebben jullie dit zelf ervaren?

2 In welke aspecten mensen leed en moeilijkheden moeten ondervinden, wordt door God beschikt en is niet gebaseerd op de vereisten van de mens zelf. Dit is absoluut waar. Elke gelovige dient in staat te zijn de beproevingen van Gods woorden te ondergaan en in Zijn woorden te lijden. Is dit iets wat jullie duidelijk kunnen zien? Het lijden dat je hebt ondergaan, is dus beloond met huidige zegeningen. Als je niet lijdt voor God, kun je Zijn lof niet verdienen. Misschien heb je in het verleden geklaagd. Maar hoezeer je ook hebt geklaagd, God denkt daar niet meer aan. Het is nu vandaag en er is geen reden om terug te blikken op zaken uit het verleden.

Naar ‘Oprechte liefde voor God is spontaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 681 Alleen Gods huidige woord kan de mens vervolmaken

Volgende: 683 Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek