We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

523 Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is het meest betekenisvol

Snelheid

523 Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is het meest betekenisvol

God heeft Zijn woorden aan jullie onthuld,

en nu moeten jullie deze ook echt gaan uitoefenen,

en God zal jullie verlichten en leiden

als jullie deze woorden uitoefenen. Dat is hoe het is.

Vers 1

Weet dat het jullie doel is om

Gods woord in jullie te laten uitwerken,

en echt in de praktijk te begrijpen.

Misschien hebben jullie moeite

met het begrijpen van Gods woord,

maar beoefening helpt jullie hiermee.

Jullie moeten veel waarheden kennen,

en deze ook beoefenen.

Dat moet jullie focus zijn.

Jullie moeten vele waarheden kennen en doen.

Dat moet jullie focus zijn.

Vers 2

Jezus leed heel veel in Zijn drieëndertig en een half jaar,

omdat Hij de waarheid naleefde en uitoefende.

Hij voerde Gods wil uit en beoefende de waarheid,

dat is waarom Hij zo leed.

Als Hij de waarheid had gekend,

maar de waarheid niet had beoefend,

zou Hij niet zo geleden hebben.

Als Hij de Farizeeën had gevolgd

en de leringen van de Joden,

had Hij niet veel geleden,

nee, had Hij niet veel geleden.

Vers 3

Jezus’ beoefening kan iets tonen wat jullie behoren te weten.

Het effect van Gods werk berust op

de medewerking van de mens.

Dit is iets dat jullie moeten begrijpen,

moeten begrijpen, moeten begrijpen.

Als Jezus geen waarheid had beoefend,

had Hij niet geleden aan het kruis.

Als Hij niet gehandeld had naar Gods wil,

was Zijn gebed dan zo droevig geweest?

Dus dit is het soort pijn dat een persoon moet verdragen,

een persoon moet verdragen.

Als Jezus geen waarheid had beoefend,

had Hij niet geleden aan het kruis.

Als Hij niet gehandeld had naar Gods wil,

was Zijn gebed dan zo droevig geweest?

Dus dit is het soort pijn dat een persoon moet verdragen,

een persoon moet verdragen.

Naar ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Alleen zoekers van de waarheid kunnen worden vervolmaakt door God

Volgende:Is Gods woord waarlijk je leven geworden?

Gerelateerde media