We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

574 Verzaak het vlees om Gods lieflijkheid te zien

Snelheid

574 Verzaak het vlees om Gods lieflijkheid te zien

Vers 1

Als het waar is dat je God liefhebt,

als je het vlees niet behaagt,

dan zie je dat al wat God doet, zo juist is en zo goed.

Zijn vervloeking van jouw opstandigheid

en oordeel over jouw onrechtvaardigheid,

die zijn juist en die zijn echt terecht.

Zo nu en dan tempert God je door situaties in te richten.

Zijn discipline en kastijding

dwingen je tot Hem te komen.

Dan voel je dat Zijn daden prachtig zijn,

en er is niet te veel pijn.

Je voelt dan alle lieflijkheid van God.

Refrein

Je moet rebelleren tegen het vlees; geef er niet aan toe.

Je moet standvastig zijn:

“Mijn familie en mijn vooruitzichten

doen er helemaal niets toe.

In mijn hart is alleen maar God.

Ik moet mijn best doen om Hem te behagen

en zeker niet het vlees.”

Vers 2

Als je toegeeft aan het vlees

en je zegt: God gaat te ver,

dan voel je altijd pijn, en dan voel je steeds verdriet.

Dan heb je geen klaarheid over Gods werk

en zie je Zijn begrip

voor de zwakheid en de problemen van de mens niet meer.

Dan voel je je ellendig en alleen,

alsof jouw lijden niet terecht is.

En zo gebeurt het dat je het uitschreeuwt en je beklaagt.

Refrein

Je moet rebelleren tegen het vlees; geef er niet aan toe.

Je moet standvastig zijn:

“Mijn familie en mijn vooruitzichten

doen er helemaal niets toe.

In mijn hart is alleen maar God.

Ik moet mijn best doen om Hem te behagen

en zeker niet het vlees.”

Brug

Hoe meer je toegeeft aan de zwakheid van het vlees,

hoe meer je het gevoel krijgt: God is te ver gegaan,

tot je het punt bereikt

dat je Zijn werk ontkent en Hem bestrijdt,

tot je totaal ongehoorzaam geworden bent.

Refrein

Je moet rebelleren tegen het vlees; geef er niet aan toe.

Je moet standvastig zijn:

“Mijn familie en mijn vooruitzichten

doen er helemaal niets toe.

In mijn hart is alleen maar God.

Ik moet mijn best doen om Hem te behagen

en zeker niet het vlees.”

Naar ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Waar zijn jullie uitdrukkingen van loyaliteit aan God?

Volgende:Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

Gerelateerde media