We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

900 Hoe je je moet onderwerpen aan Gods gezag

Snelheid

900 Hoe je je moet onderwerpen aan Gods gezag

Vers 1

Hoe moet de mensheid Gods gezag kennen en zien,

Zijn soevereiniteit over het menselijk lot?

Heel de mensheid staat voor dit probleem.

Wanneer je met problemen te maken krijgt,

hoe doorgrond en proef je dan Gods gezag en soevereiniteit?

Wanneer je niet weet hoe je dit moet aanpakken,

begrijpen en ervaren,

welke houding neem je dan aan om je wil

te laten zien en je wens gehoorzaam te zijn

aan Gods soevereine plan?

Vers 2

Je moet wachten op Gods timing,

op mensen, dingen en gebeurtenissen, geregeld door God,

wachten op Zijn wil die zich aan jou openbaart.

Je moet zoeken tussen mensen en dingen

om te zien hoe vriendelijk Gods bedoelingen zijn,

je moet Zijn waarheid begrijpen en de weg die jij moet gaan,

de vruchten en vervullingen begrijpen die Hij in mensen wil bereiken.

Vers 3

Onderwerp je en aanvaard Gods soevereiniteit

en alle dingen die door Hem zijn ingericht,

kom te weten hoe de Schepper het lot van de mens dicteert,

hoe Hij de mens van Zijn leven voorziet

en de waarheid in hem realiseert.

Alles gehoorzaamt natuurwetten in Gods plan en soevereiniteit.

Als je besluit God alles te laten regelen,

leiden en sturen voor jou,

wacht en zoek en onderwerp je dan.

Dit is de houding die ieder die zich

aan Gods gezag wil onderwerpen moet hebben.

Om die eigenschap te bezitten, moet je harder werken;

alleen zo kun je de werkelijkheid binnengaan.

Naar ‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De levens van alle geschapen wezens komen van God

Volgende:God bepaalde lang geleden het lot van de mens

Gerelateerde media

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

 • Zij die stevig staan tijdens beproevingen zijn overwinnaars

  I In het Tijdperk van het Koninkrijk, zal de mensheid compleet gemaakt worden, volledig compleet in het Koninkrijks Tijdperk. Wanneer de overwinning b…