We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

87 Het lied van oprechte gehechtheid

1

Er is er Eén die de geïncarneerde God is.

Alles wat Hij zegt, alles wat Hij doet, is de waarheid.

Ik heb Zijn rechtvaardigheid en Zijn wijsheid lief.

Hem te zien, Hem te gehoorzamen, is werkelijk een zegen.

Zijn hart en Zijn liefde hebben me overwonnen.

Nu volg ik Hem op de voet en ik zoek niet langer.

Omdat ik getuigenis van Hem afleg, onderga ik ontberingen, maar ik voel me goed.

Ik heb mijn geliefde lief en ben Hem trouw.

2

Ik heb mijn liefde aan Hem gegeven en ik ben blij.

Mijn alles te geven, voor Hem te leven, is mijn leven.

Hem te kunnen liefhebben en dienen is een eer.

Het is Gods verlangen dat wij Hem verkondigen en van Hem getuigen.

Ik denk Zijn gedachten, bekommer me om Zijn zorgen, ik houd rekening met Zijn hart.

Zijn goedkeuring, Zijn tevredenheid, zijn mijn enige wens.

Ik ben een dienaar in het huis van God en vervul mijn plicht.

Van God te getuigen en Hem te eren is waar geluk.

Zijn hart en Zijn liefde hebben me overwonnen.

Nu volg ik Hem op de voet, en ik zoek niet langer.

Omdat ik getuigenis van Hem afleg, onderga ik ontberingen, maar ik voel me goed.

Ik heb mijn geliefde lief en ben Hem trouw.

Vorige:Lied van zoete liefde

Volgende:We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

Gerelateerde media

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden

  I Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden; omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven; omdat Hij de mens leidt, zal H…

 • Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

  I In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet, schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden. Deze dienen als de w…