We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

201 De betekenis van Gods naam

Snelheid

201 De betekenis van Gods naam

In elk tijdperk, in elke fase van Zijn werk

heeft Gods naam invloed, is geen lege huls.

Elk van Zijn namen vertegenwoordigt een tijdperk.

Jehova, Jezus en de Messias

vertegenwoordigen allemaal de Geest van God,

maar vertegenwoordigen slechts

de tijdperken in Gods management,

niet Hem in Zijn geheel.

De namen die mensen op aarde God noemen

kunnen Zijn hele gezindheid niet uitdrukken,

noch al wat Hij is.

Het zijn slechts namen van God

in verschillende tijdperken.

En wanneer het laatste tijdperk aanbreekt,

de laatste dagen,

zal Gods naam nogmaals veranderen,

zal Gods naam nogmaals veranderen.

Hij zal niet Jehova, jezus of Messias worden genoemd,

maar krachtige en almachtige God.

En met deze naam eindigt Hij het tijdperk,

eindigt Hij het tijdperk.

God heette ooit Jehova, heette ooit Messias.

Uit liefde en respect

noemden de mensen Hem Jezus de Redder.

Vandaag is God geen Jehova of Jezus,

die de mensen kenden in het verleden.

Hij is de God die is teruggekeerd in de laatste dagen,

die dit tijdperk beëindigt.

Gevuld met Zijn gehele gezindheid,

vol van gezag, eer en glorie,

is Hij de God, de God Zelf,

die oprijst aan de einden van de aarde,

die oprijst aan de einden van de aarde.

En wanneer het laatste tijdperk aanbreekt, de laatste dagen,

zal Gods naam nogmaals veranderen,

zal Gods naam nogmaals veranderen.

Hij zal niet Jehova, Jezus of Messias worden genoemd,

maar krachtige en almachtige God.

En met deze naam eindigt Hij het tijdperk,

eindigt Hij het tijdperk.

Eindelijk zullen alle naties van de wereld worden gezegend

door de woorden van God

en er ook door worden verpulverd.

De mensen van de laatste dagen

zullen zien dat God de Redder is teruggekeerd.

Hij is de Almachtige God die de hele mensheid verovert.

Hij laat mensen zien dat Hij ooit het offer

voor de zonde van de mens was.

Maar in de laatste dagen is Hij het vuur

van de zon dat alles verbrandt

en de zon van rechtvaardigheid

die alle dingen openbaart.

Dit is het werk van God in de laatste dagen.

Dit is het werk van God.

En wanneer het laatste tijdperk aanbreekt,

de laatste dagen,

zal Gods naam nogmaals veranderen,

zal Gods naam nogmaals veranderen.

Hij zal niet Jehova, Jezus of Messias worden genoemd,

maar krachtige en almachtige God.

En met deze naam eindigt Hij het tijdperk,

eindigt Hij het tijdperk.

Naar ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Geen mens kan Gods werk in Zijn plaats doen

Volgende:God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen

Gerelateerde media