De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

287 De mens wordt gered wanneer hij Satans invloed van zich afwerpt

Couplet 1

Het vlees van de mens is van Satan, vol ongehoorzaamheid,

afschuwelijk smerig en onrein.

De mens begeert de geneugten van het vlees, toont het vlees te veel.

Dit is waarom God het verafschuwt.

Refrein

Wanneer je jezelf ontdoet van de verdorvenheid van vlees,

zal je, bevrijd van zijn greep, niet gered zijn?

Onder Satans domein kan je God niet manifesteren,

noch Zijn nalatenschap ontvangen.

Zodra je gereinigd en vervolmaakt bent,

zal je heilig en normaal zijn, gezegend en prachtig voor God.

Couplet 2

Wanneer mensen Satans vuiligheid achter zich laten,

zullen ze de redding van God krijgen.

Maar als ze zich niet ontdoen van vuil en verdorvenheid,

dan leven ze nog steeds onder Satan.

Refrein

Wanneer je jezelf ontdoet van de verdorvenheid van vlees,

zal je, bevrijd van zijn greep, niet gered zijn?

Onder Satans domein kan je God niet manifesteren,

noch Zijn nalatenschap ontvangen.

Zodra je gereinigd en vervolmaakt bent,

zal je heilig en normaal zijn, gezegend en prachtig voor God.

Brug

Misleiding en bedrog zijn dingen van Satan;

redding bevrijdt je van deze dingen.

Gods werk kan niet verkeerd zijn,

het zal mensen redden van duisternis.

Refrein

Wanneer je jezelf ontdoet van de verdorvenheid van vlees,

zal je, bevrijd van zijn greep, niet gered zijn?

Onder Satans domein kan je God niet manifesteren,

noch Zijn nalatenschap ontvangen.

Zodra je gereinigd en vervolmaakt bent,

zal je heilig en normaal zijn, gezegend en prachtig voor God.

Naar ‘Praktijk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods herinnering voor de mensheid

Volgende:Waar zijn alle menselijke intenties voor

Gerelateerde media

 • Het wezen van Christus is God

  I God in het vlees wordt Christus genoemd, dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd. Er is hier niets overdreven aa…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

  I Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent U? Mijn tranen rollen. Hoort U me huilen? U be…