De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

533 De verantwoordelijkheden van ware gelovigen

Couplet 1

Als je werkelijk een geweten bezit,

moet je een last dragen

en een gevoel van verantwoordelijkheid.

Ongeacht of je overwonnen

of vervolmaakt wordt,

draag deze stap van getuigenis naar behoren.

Refrein

Als Gods schepsel kan de mens overwonnen worden,

en uiteindelijk in staat zijn God te behagen,

en Zijn liefde terug te betalen met een hart

dat God liefheeft en aan Hem gewijd is,

dit is de verantwoordelijkheid van de mens.

Het is de plicht die hij moet uitvoeren,

de last die hij moet dragen.

De mens moet deze opdracht voltooien.

Alleen dan gelooft hij echt in God, gelooft hij echt in God.

Couplet 2

Bij het ervaren van dit werk

zal de mens als hij is overwonnen,

en ook als hij ware kennis heeft,

in staat zijn te gehoorzamen,

ongeacht zijn vooruitzichten.

Hij zal in staat zijn, ongeacht zijn lot.

Brug

Zo zal Gods grote werk

volledig worden gerealiseerd.

Refrein

Als Gods schepsel kan de mens overwonnen worden,

en uiteindelijk in staat zijn God te behagen,

en Zijn liefde terug te betalen met een hart

dat God liefheeft en aan Hem gewijd is,

dit is de verantwoordelijkheid van de mens.

Het is de plicht die hij moet uitvoeren,

de last die hij moet dragen.

De mens moet deze opdracht voltooien.

Alleen dan gelooft hij echt in God.

Outro

(De verantwoordelijkheid van mensen,

de verantwoordelijkheid van mensen geschapen door God.)

Iemand die echt gelooft in God.

(De verantwoordelijkheid van mensen, de verantwoordelijkheid.)

De mens moet deze opdracht voltooien.

Alleen dan gelooft hij echt in God.

Naar ‘Praktijk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Als je slim bent, word je snel wakker

Volgende:Alleen het vervullen van je plicht kan God tevreden stellen.

Gerelateerde media