De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

Snelheid

Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

I

Echt geloof in God

betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven

en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben.

Voor de duidelijkheid: het geloof in God

is zodat je God kan gehoorzamen en liefhebben,

plichten van een schepsel Gods kan uitvoeren.

Dit is het doel van geloven in God.

Om kennis te krijgen van Zijn lieflijkheid,

hoe waard Hij het is vereerd te worden en hoe Hij het werk van redding

en vervolmaking uitvoert in Zijn schepsels.

Dit is het allerminste wat je moet hebben in je geloof in God.

Geloven in God moet niet iets zijn dat je alleen doet

om de wonderen en tekenen te zien,

en het zou ook niet alleen omwille van je eigen vlees moeten zijn.

Je moet God willen kennen en kunnen gehoorzamen,

Hem gehoorzamen tot de dood, net als Petrus deed.

Dit moet vooral bereikt worden.

II

Geloof in God is vooral de manier waarop je leven verandert

van leven in het vlees naar houden van God;

van leven volgens je eigen aard naar leven binnen het wezen van God.

Het is ontsnappen aan het domein van Satan,

om onder Gods zorg en bescherming te leven,

om God te gehoorzamen en niet om het vlees te gehoorzamen.

Het is God je hele hart laten verkrijgen, Hem je laten vervolmaken,

en jezelf bevrijden van de verdorvenheid van een duivelse gezindheid.

Geloof in God is vooral Zijn kracht en glorie in jou laten manifesteren.

Geloven in God moet niet iets zijn dat je alleen doet

om de wonderen en tekenen te zien,

en het zou ook niet alleen omwille van je eigen vlees moeten zijn.

Je moet God willen kennen en kunnen gehoorzamen,

Hem gehoorzamen tot de dood, net als Petrus deed.

Dit moet vooral bereikt worden.

Het is om Gods kracht en glorie in jou te tonen,

zodat je Gods wil kan uitvoeren en Gods plan kan worden voltooid.

Je zult tegenover Satan kunnen getuigen van God.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Uit je hart in gebed om het werk van de Heilige Geest te hebben

Volgende:Is de wereld jouw rustplaats?

Gerelateerde media