We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

510 Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

Snelheid

510 Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

I

Echt geloof in God

betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven

en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben.

Voor de duidelijkheid: het geloof in God

is zodat je God kan gehoorzamen en liefhebben,

plichten van een schepsel Gods kan uitvoeren.

Dit is het doel van geloven in God.

Om kennis te krijgen van Zijn lieflijkheid,

hoe waard Hij het is vereerd te worden en hoe Hij het werk van redding

en vervolmaking uitvoert in Zijn schepsels.

Dit is het allerminste wat je moet hebben in je geloof in God.

Geloven in God moet niet iets zijn dat je alleen doet

om de wonderen en tekenen te zien,

en het zou ook niet alleen omwille van je eigen vlees moeten zijn.

Je moet God willen kennen en kunnen gehoorzamen,

Hem gehoorzamen tot de dood, net als Petrus deed.

Dit moet vooral bereikt worden.

II

Geloof in God is vooral de manier waarop je leven verandert

van leven in het vlees naar houden van God;

van leven volgens je eigen aard naar leven binnen het wezen van God.

Het is ontsnappen aan het domein van Satan,

om onder Gods zorg en bescherming te leven,

om God te gehoorzamen en niet om het vlees te gehoorzamen.

Het is God je hele hart laten verkrijgen, Hem je laten vervolmaken,

en jezelf bevrijden van de verdorvenheid van een duivelse gezindheid.

Geloof in God is vooral Zijn kracht en glorie in jou laten manifesteren.

Geloven in God moet niet iets zijn dat je alleen doet

om de wonderen en tekenen te zien,

en het zou ook niet alleen omwille van je eigen vlees moeten zijn.

Je moet God willen kennen en kunnen gehoorzamen,

Hem gehoorzamen tot de dood, net als Petrus deed.

Dit moet vooral bereikt worden.

Het is om Gods kracht en glorie in jou te tonen,

zodat je Gods wil kan uitvoeren en Gods plan kan worden voltooid.

Je zult tegenover Satan kunnen getuigen van God.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gedragsprincipes voor gelovigen

Volgende:Hoe je de werkelijkheid van Gods woorden moet binnengaan

Gerelateerde media

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • De vleesgeworden God beëindigt Gods management in de laatste dagen

  I God werkt in het vlees en spreekt in het vlees, om de mens beter te kunnen overwinnen. Toen God voor het eerst vlees werd, verloste Hij de mens en v…