De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

702 Jullie worden beschermd omdat jullie worden getuchtigd en geoordeeld

1 Vandaag is het omdat jullie worden getuchtigd, geoordeeld en vervloekt dat jullie bescherming krijgen. Het is omdat jullie zo veel hebben geleden dat jullie worden beschermd. Zo niet, dan zouden jullie al lang tot verdorvenheid zijn vervallen. Dit is niet om dingen opzettelijk moeilijk voor jullie te maken – de natuur van de mens is moeilijk te veranderen en het moet wel zo gaan om de gezindheid van mensen te veranderen. Jullie bezitten vandaag niet eens het geweten of de rationaliteit van Paulus, bovendien hebben jullie zijn zelfbewustzijn niet eens. Jullie moeten altijd onder druk worden gezet en jullie moeten altijd getuchtigd en geoordeeld worden om jullie geest op te wekken. Tuchtiging en oordeel zijn het beste voor jullie leven. En zo nodig moet er ook de tuchtiging van de feiten op jullie neerkomen; pas dan zullen jullie je volledig onderwerpen.

2 Jullie natuur is zodanig dat jullie zonder tuchtiging en vervloeking niet bereid zouden zijn om jullie hoofd te buigen en niet bereid om jullie te onderwerpen. Zonder de feiten voor jullie ogen zouden er geen resultaten worden bereikt. Jullie zijn te ondermaats en waardeloos van karakter. Zonder tuchtiging en oordeel zouden jullie moeilijk te overwinnen zijn en jullie onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid moeilijk af te leggen zijn. Jullie oude natuur is zo diepgeworteld. Als jullie op de troon werden geplaatst, zouden jullie geen idee hebben van de hoogte van de hemel en diepte van de aarde, en al helemaal niet waar jullie naartoe gingen. Jullie weten niet eens waar jullie vandaan kwamen, dus hoe zouden jullie de Heer van de schepping kennen?

3 Zonder de tijdige tuchtiging en vervloekingen van vandaag zou jullie laatste dag al lang zijn aangebroken. Om over jullie lot maar te zwijgen – zou dat niet nog meer in dreigend gevaar zijn? Wie weet hoe arrogant jullie zonder deze tijdige tuchtiging en oordelen zouden worden, of hoe verdorven jullie zouden worden. Deze tuchtiging en oordelen hebben jullie tot vandaag gebracht en ze hebben jullie bestaan intact gehouden. Jullie zijn absoluut niet in staat om jezelf te beheersen en onder de loep te nemen. Zouden jullie de tuchtiging en oordelen van vandaag niet beter moeten aannemen? Welke andere keuzes hebben jullie?

Naar ‘Praktijk (6)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Ervaar Gods oordeel om Satans invloed af te werpen

Volgende:Gods oordeel onthult Zijn rechtvaardigheid en heiligheid

Gerelateerde media