We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1005 Twee principes die leiders en werkers moeten begrijpen

1 Kerkleiders en -werkers moeten bij hun werk goed letten op twee dingen: Ten eerste moeten ze hun werk precies volgens de werkregelingen doen, zich altijd aan deze principes houden en hun werk nooit baseren op hun eigen verbeelding of bedoelingen. Bij alles wat ze doen, zouden ze met het werk van Gods familie rekening moeten houden en het belang ervan voorop moeten stellen. Dan is er nog dat andere belangrijke ding en dat is dat ze bij alles wat ze doen zich moeten richten op het volgen van de leiding van de Heilige Geest en alles strikt volgens het woord van God moeten doen.

2 Als jij nog steeds tegen de leiding van de Heilige Geest in kunt gaan, of als je koppig je eigen ideeën volgt en de dingen naar je eigen verbeelding doet, dan is er bij jouw handelingen sprake van zeer ernstig verzet tegen God. Het zal op niets uitlopen wanneer je regelmatig de verlichting en leiding van de Heilige Geest de rug toekeert. Als je het werk van de Heilige Geest kwijtraakt, zul je niet kunnen werken en zelfs als het je lukt om te werken, zul je niets bereiken. Je moet je aan twee belangrijke principes houden als je aan het werk bent: Het ene is dat je het werk precies volgens regelingen van boven moet doen en dat je moet handelen volgens de principes die door boven zijn uitgevaardigd. Het tweede punt is dat je de leiding van de Heilige Geest van binnenuit moet volgen. Als je deze twee punten begrijpt, zul je niet makkelijk fouten maken.

Naar ‘De belangrijkste principes van hoe leiders en werkers te werk gaan ’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Ken je de paden die Petrus en Paulus volgden?

Volgende:Alleen door God te kennen kan je Hem waarlijk aanbidden

Gerelateerde media

 • Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

  I Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld …

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

  I De verandering van de menselijke gezindheid komt tot stand door Gods diverse werk. Zonder zo’n verandering kan de mens niet van God getuigen of leve…

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

  I De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam” is ontroerend en hartverwarmend. Ook al zien we alleen de mens en God, de relatie tussen beiden is zo i…