979 Wat je moet bezitten om de waarheid te beoefenen

1 Waarom is het zoeken en het in de praktijk brengen van de waarheid zo ontzettend moeilijk voor je, alsof je met een roeiboot tegen de stroom in roeit, waarbij je, zodra je niet langer vooruit roeit, achteruit wordt gedreven? Dat komt omdat het de menselijke natuur is om God te verraden. Satans natuur is een dominante rol in mensen gaan spelen, en dit is een reactionaire macht. Mensen met een natuur die God verraadt kunnen uiteraard makkelijk dingen doen die God verraden, en positieve acties zijn voor hen van nature moeilijk uit te voeren. Dit wordt geheel en al beslist door de natuur en de essentie van de mensheid. Wanneer je werkelijk de waarheid begrijpt en van binnen uit de waarheid begint lief te krijgen, zal het gemakkelijk zijn dingen te doen die overeenstemmen met de waarheid. Dit wordt zo normaal dat er een punt komt waarop je dit op een makkelijke en blije manier kunt doen en je voelt dat het doen van iets negatiefs een grote inspanning zou vergen. Dit komt omdat de waarheid een dominante rol in je hart heeft ingenomen.

2 Als je werkelijk de waarheid over het menselijk leven begrijpt, als je werkelijk de waarheid begrijpt over wat voor soort mens je moet zijn, hoe je een oprecht en ongecompliceerd mens kunt zijn, een eerlijk mens, en hoe je iemand kunt zijn die getuigenis geeft voor God en Hem dient, dan zul je nooit meer in staat zijn boze handelingen te verrichten die God tarten, en ook nooit meer de rol van valse leider, valse werker of antichrist spelen. Zelfs als Satan je zou proberen te misleiden, of je zou verleid worden door een slecht iemand, dan nog zou je er niet in meegaan. Wie ook zou proberen jou te dwingen, je zou nog steeds niet op die manier kunnen handelen. Wanneer mensen de waarheid hebben verworven en de waarheid hun leven is geworden, zijn ze daardoor in staat een afkeer te hebben van het kwaad en van binnen walging te voelen voor negatieve dingen. Het zou moeilijk voor hen zijn om kwaad te doen, omdat hun levensgezindheid is veranderd en ze door God zijn vervolmaakt.

Naar ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 978 Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen

Volgende: 980 Zij die de waarheid beminnen zullen de waarheid winnen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek