417 De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken

Couplet 1

Je hebt veel van Gods werk ervaren,

en toch ben je niet veranderd of gereinigd.

Je leeft nog steeds onder Satan en onderwerpt je niet aan God.

Je bent overwonnen, maar niet vervolmaakt.

Je streeft geen leven of kennis van Gods werk na,

je zoekt alleen genot en troost.

Dus je gezindheid is niet veranderd.

Je hebt het beeld waarmee God de mens schiep niet herwonnen.

Je bent een wandelend lijk, zonder geest.


Refrein

Wat God wil, zijn mensen zoals Petrus,

mensen die nastreven vervolmaakt te worden.

Waarheid wordt gegeven aan hen die verlangen en zoeken.

Redding wordt verleend aan hen die gered willen worden,

niet slechts om door jou verkregen te worden,

maar zodat je wordt verkregen door God.

Je wint God, zodat God jou kan winnen!


Couplet 2

Zij die nooit nastreven heiligheid te verkrijgen,

die geen kennis nastreven van spirituele zaken,

geen waarheid nastreven, tevreden zijn overwonnen te worden

aan de negatieve kant, niet in staat zijn na te leven,

de waarheid te tonen, en heilige mensen te worden,

dat zijn degenen die niet gered zijn.


Refrein

Wat God wil, zijn mensen zoals Petrus,

mensen die nastreven vervolmaakt te worden.

Waarheid wordt gegeven aan hen die verlangen en zoeken.

Redding wordt verleend aan hen die gered willen worden,

niet slechts om door jou verkregen te worden,

maar zodat je wordt verkregen door God.

Je wint God, zodat God jou kan winnen!


Couplet 3

Vandaag heeft God al deze woorden tot je gesproken.

Je hebt ze gehoord en zou ze moeten beoefenen.

Als je ze na kan leven, zal God je door deze woorden verkrijgen.

Tegen die tijd zal je deze woorden hebben verkregen,

dat wil zeggen dat je de allerhoogste redding hebt gewonnen.

Als je gezuiverd bent, zal je een echt mens worden.


Refrein

Wat God wil, zijn mensen zoals Petrus,

mensen die nastreven vervolmaakt te worden.

Waarheid wordt gegeven aan hen die verlangen en zoeken.

Redding wordt verleend aan hen die gered willen worden,

niet slechts om door jou verkregen te worden,

maar zodat je wordt verkregen door God.

Je wint God, zodat God jou kan winnen!


Naar ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 416 Gods schapen kunnen Zijn stem horen

Volgende: 418 Laat religieuze opvattingen los om Gods voetstappen te volgen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek