We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

980 Zij die de waarheid beminnen zullen de waarheid winnen

1 Gods redding van de mensheid is redding voor degenen die de waarheid liefhebben. Het is redding voor degenen met wilskracht en vastberadenheid, degenen die streven naar de waarheid en naar rechtvaardigheid. Zeggen dat mensen vastberaden zijn, betekent dat ze smachten naar rechtvaardigheid, goedheid en waarheid, en dat ze een geweten hebben. God werkt in deze mensen, zodat ze de waarheid kunnen begrijpen en verkrijgen, zodat hun verdorvenheid kan worden gezuiverd en hun levensgezindheid kan veranderen. Als er in je geen liefde voor de waarheid of streven naar rechtvaardigheid en licht is, zul je bij de confrontatie met kwaad niet de wil hebben om slechte dingen af te werpen of de vastberadenheid om moeilijkheden te ondergaan. En als je geweten gevoelloos is, je vermogen om waarheid te ontvangen ook afgestompt is, je niet gevoelig bent voor waarheid of de dingen die gebeuren, niet in staat bent om iets te onderscheiden, en je niet in staat bent om dingen aan te pakken of op te lossen, dan is er geen manier om gered te worden.

2 Wanneer je met dingen wordt geconfronteerd, zul je een keuze moeten maken. Je zult ze op de juiste wijze moeten benaderen, je zult tot bedaren moeten komen en je zult de waarheid moeten gebruiken om het probleem op te lossen. Wat heb je eraan dat je doorgaans enige waarheden begrijpt? Ze zijn er niet alleen om je buik mee te vullen, ze zijn er niet om alleen maar te worden uitgesproken en ze zijn er ook niet om de problemen van anderen mee op te lossen. Ze zijn er in tegendeel om je eigen problemen op te lossen. Waarom wordt Petrus een vrucht genoemd? Omdat hij iets van waarde heeft, iets wat het waard is om vervolmaakt te worden, hij is vastberaden om waarheid te zoeken en heeft een vaste wil; hij heeft verstand, is bereid om ontbering te verdragen en hij verheugt zich in waarheid in zijn hart. Wanneer hij iets tegenkomt, laat hij het niet gaan. Dit zijn allemaal sterke punten. Alleen zij die de waarheid vastberaden nastreven zullen de waarheid verwerven en door God vervolmaakt worden.

Naar ‘Verwarde mensen kunnen niet worden gered’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Wat je moet bezitten om de waarheid te beoefenen

Volgende:God redt hen die de waarheid liefhebben

Gerelateerde media

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • De liefde van mensen wordt alleen zuiver bij het ondergaan van loutering

  I Tijdens zijn leven, onderging Petrus honderden pijnlijke testen. Die loutering was de basis van zijn hoogste liefde voor God. Het was de belangrijks…

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.