De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

De weg om Gods gezag te kennen

Snelheid

De weg om Gods gezag te kennen

I

Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen

kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding.

Verbeeld je niets, betekent niet doe niets,

of zit gewoon te wachten op vernietiging.

Het betekent baseer je niet op logica, en studeer niet via kennis of wetenschap.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Oeh~

II

Via Zijn woorden, waarheid, alles in je leven,

waardeer, controleer, bevestig dat de God die jij gelooft gezag

en soevereiniteit heeft over jouw lot,

weet dat Zijn kracht ten allen tijde bewijst dat Hij de ware God Zelf is.

Het is de enige manier om God te begrijpen,

de enige manier om God te begrijpen.

Bij 't eten, drinken en beleven van Gods woord en broederschap,

zal je Gods gezag beleven en bevestigen,

en zal je geleidelijk aan begrip en kennis ervan verkrijgen.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

Dit is de enige manier, er is geen kortere weg.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Beoefen meer waarheid om verder vooruit te komen in het leven

Volgende:Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen

Gerelateerde media