We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

208 Het verleden doorboort mij als een zwaard

1 Als ik denk aan mijn geloof in de Heer in het verleden, dan voel ik berouw over wat ik heb gedaan. Ik veracht mijn afwijzing van Gods werk in de laatste dagen en heb eeuwige spijt. Ik droomde elke dag van de terugkeer van de Heer en verlangde met mijn hele hart naar de opname in het hemelse koninkrijk. Maar toen de Heer op mijn deur klopte en de redding van de eindtijd nabij was, weigerde ik deze te accepteren. Ik dacht dat in God geloven neerkwam op geloven in de Bijbel, dus ik heb God tot de Bijbel beperkt. Ik sprak wartaal en oordeelde willekeurig en zonder een onderzoekend hart over Gods werk. Ik werkte aan de afgrendeling van de kerk om te voorkomen dat de gelovigen de ware weg zouden zoeken en onderzoeken. Ik hield de gelovigen in mijn greep om mijn eigen naam en status te waarborgen. Ik had nooit gedacht dat ik God al die jaren kon dienen en toch een aanvoerder worden in het verzet tegen Hem. Mijn onuitwisbare zonden kwellen me eindeloos.

2 Ik was opstandig en recalcitrant, maar God toonde me toch genade en deed alles om me te redden. Voordat mijn verharde hart veranderde, had Hij al zo vaak met Zijn woorden op de deur van mijn hart geklopt. Ik heb het oordeel en de kastijding van Gods woorden aanvaard en ingezien hoe dwaas en blind ik ben. De rijkdom van wat God heeft en is, kan de mensheid nooit helemaal begrijpen. Gods werk is niet onderworpen aan regels, het zet zich altijd voort. Maar ik heb Gods werk op een ongelooflijk arrogante wijze beperkt tot de woorden van de Bijbel. Er zijn zo veel gelovigen die hun kans op verlossing hebben verloren vanwege mijn versperring. Hoewel ik in God geloofde, wedijverde ik met Hem om status en was ik in werkelijkheid een moderne farizeeër. Ik zou voor mijn daden vervloekt moeten worden, maar God gaf me toch een kans om tot inkeer te komen. Als ik Gods liefde zie, begrijp ik hoeveel ik Hem verschuldigd ben.

Refrein: O God, ik geloofde in u maar kende u niet; ik bood verzet en oordeelde over u. Ik ben werkelijk van het ras van Satan, uw genade en verlossing onwaardig. O God, ik zal me bekeren en uw oordeel aanvaarden. Ik zal de waarheid nastreven met alles wat ik heb; ik zal mijn plicht doen en uw liefde vergelden.

Vorige:Ik zal nooit meer van God weglopen

Volgende:Zelfreflectie biedt me een weg die ik kan volgen

Gerelateerde media

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…

 • Het wezen van Christus is God

  I God in het vlees wordt Christus genoemd, dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd. Er is hier niets overdreven aa…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…