183 Alleen Almachtige God kan de mens redden

1 Hoe groots zijn de daden van Almachtige God! Hoe wonderbaarlijk! Hoe geweldig! Zeven bazuinen klinken, zeven bliksemschichten worden weggezonden, zeven offerschalen worden leeggegoten – dit zal onmiddellijk openlijk worden gemanifesteerd en er kan geen twijfel zijn. Gods liefde daalt dagelijks op ons neer en alleen Almachtige God kan ons redden; of wij tegenslag ontmoeten of zegeningen ontvangen is helemaal aan Hem te danken, en wij mensen kunnen daar op geen enkele manier over beslissen. Zij die zich uit heel hun hart aan God wijden, zullen zeker veel zegen ontvangen, terwijl diegenen die proberen hun leven in stand te houden, het verlies van hun leven zullen ondergaan; alle dingen en alle aangelegenheden zijn in de handen van Almachtige God. Houd je passen niet meer in. Er komt een reusachtige verandering naar de hemel en de aarde; de mens kan zich niet verbergen en er zal slechts bitter weeklagen zijn, er is geen andere keus.

2 Volg het huidige werk van de Heilige Geest, eenieder moet in zichzelf duidelijkheid hebben over het stadium waarnaar Zijn werk is gevorderd, en moet het niet meer nodig hebben om daar door anderen aan te worden herinnerd. Kom nu vaak voor Almachtige God, en vraag Hem om alles. Hij zal je zeker vanbinnen verlichten en op kritieke momenten zal Hij je beschermen. Wees niet bevreesd! Hij bezit al je hele wezen en wat is er binnen Zijn bescherming en Zijn zorg nog voor je te vrezen? Vandaag staat het bereiken van Gods wil voor de deur. Open je geestelijke ogen en de hemel zal in een oogwenk veranderen. Wat is er te vrezen? Met een zachte beweging van Zijn hand worden hemel en aarde onmiddellijk verwoest. Wat heeft het voor zin als de mens zich zorgen maakt? Liggen niet alle dingen in de handen van God?

3 Als Hij zegt dat hemel en aarde gaan veranderen, dan zullen zij veranderen. Als Hij zegt dat wij compleet moeten worden gemaakt, dan zullen we compleet worden gemaakt. Er is geen noodzaak voor de mens om angstig te zijn, hij hoort rustig voort te gaan. Maar hij dient wel goed op te letten en heel waakzaam te zijn. De hemel verandert misschien in een oogwenk! De naakte ogen van de mens kunnen wijd open staan en toch niet in staat zijn wat dan ook te zien. Wees snel waakzaam, de wil van God is volbracht, Zijn project is uitgevoerd, Zijn plan is geslaagd, Zijn zonen zijn allen bij Zijn troon gearriveerd, en zij oordelen over alle naties en alle volkeren met Almachtige God. Zij die de kerk hebben vervolgd en wreed Gods zonen hebben verwond, zullen zwaar worden gestraft, dat is zeker! Zij die zich waarlijk aan God geven, en alles hooghouden, zullen zeker tot in de eeuwigheid door God worden liefgehad, zonder dat dat ooit verandert!

Naar ‘Hoofdstuk 42’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 182 De wereld valt! Babylon is verlamd!

Volgende: 184 De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek