De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

183 Alleen Almachtige God kan de mens redden

1 Hoe groots zijn de daden van Almachtige God! Hoe wonderbaarlijk! Hoe geweldig! Zeven bazuinen klinken, zeven bliksemschichten worden weggezonden, zeven offerschalen worden leeggegoten – dit zal onmiddellijk openlijk worden gemanifesteerd en er kan geen twijfel zijn. Gods liefde daalt dagelijks op ons neer en alleen Almachtige God kan ons redden; of wij tegenslag ontmoeten of zegeningen ontvangen is helemaal aan Hem te danken, en wij mensen kunnen daar op geen enkele manier over beslissen. Zij die zich uit heel hun hart aan God wijden, zullen zeker veel zegen ontvangen, terwijl diegenen die proberen hun leven in stand te houden, het verlies van hun leven zullen ondergaan; alle dingen en alle aangelegenheden zijn in de handen van Almachtige God. Houd je passen niet meer in. Er komt een reusachtige verandering naar de hemel en de aarde; de mens kan zich niet verbergen en er zal slechts bitter weeklagen zijn, er is geen andere keus.

2 Volg het huidige werk van de Heilige Geest, eenieder moet in zichzelf duidelijkheid hebben over het stadium waarnaar Zijn werk is gevorderd, en moet het niet meer nodig hebben om daar door anderen aan te worden herinnerd. Kom nu vaak voor Almachtige God, en vraag Hem om alles. Hij zal je zeker vanbinnen verlichten en op kritieke momenten zal Hij je beschermen. Wees niet bevreesd! Hij bezit al je hele wezen en wat is er binnen Zijn bescherming en Zijn zorg nog voor je te vrezen? Vandaag staat het bereiken van Gods wil voor de deur. Open je geestelijke ogen en de hemel zal in een oogwenk veranderen. Wat is er te vrezen? Met een zachte beweging van Zijn hand worden hemel en aarde onmiddellijk verwoest. Wat heeft het voor zin als de mens zich zorgen maakt? Liggen niet alle dingen in de handen van God?

3 Als Hij zegt dat hemel en aarde gaan veranderen, dan zullen zij veranderen. Als Hij zegt dat wij compleet moeten worden gemaakt, dan zullen we compleet worden gemaakt. Er is geen noodzaak voor de mens om angstig te zijn, hij hoort rustig voort te gaan. Maar hij dient wel goed op te letten en heel waakzaam te zijn. De hemel verandert misschien in een oogwenk! De naakte ogen van de mens kunnen wijd open staan en toch niet in staat zijn wat dan ook te zien. Wees snel waakzaam, de wil van God is volbracht, Zijn project is uitgevoerd, Zijn plan is geslaagd, Zijn zonen zijn allen bij Zijn troon gearriveerd, en zij oordelen over alle naties en alle volkeren met Almachtige God. Zij die de kerk hebben vervolgd en wreed Gods zonen hebben verwond, zullen zwaar worden gestraft, dat is zeker! Zij die zich waarlijk aan God geven, en alles hooghouden, zullen zeker tot in de eeuwigheid door God worden liefgehad, zonder dat dat ooit verandert!

Naar ‘Hoofdstuk 42’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De wereld valt! Babylon is verlamd!

Volgende:De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid

Gerelateerde media

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  I Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaa…

 • God zorgt stil voor iedereen

  I God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze no…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…