151 Niemand kan Gods gezag en macht doorgronden

Intro

Zodra Gods woord wordt uitgesproken, neemt Zijn gezag de leiding

en wat Hij heeft beloofd wordt stap voor stap waar.


Vers 1

Veranderingen beginnen in alles te ontstaan.

Dit zijn de wonderen van de hand van de Schepper.

Zoals wanneer de lente komt: gras wordt groen, bloemen bloeien,

knoppen gaan open en vogels zingen; alles wordt verjongd.


Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.


Vers 2

Wanneer God Zijn belofte nakomt, verjongen alle dingen tussen

hemel en aarde en veranderen volgens Zijn gedachten.

Wanneer Hij Zijn belofte maakt, dient alles haar vervulling.

Alle schepsels worden gearrangeerd onder Zijn heerschappij.

Elk schepsel speelt zijn eigen rol, heeft zijn eigen functie.

Dit openbaart Gods gezag.


Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.


Vers 3

Elk vertoon van gezag is een perfecte demonstratie

van de woorden die Hij heeft gesproken,

getoond aan alle mensen en dingen.

Alles wat bereikt wordt door Zijn gezag,

kent zijn weerga niet en is zonder gebreken.


Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.


Vers 4

Zijn gedachten, Zijn woorden, Zijn werk, Zijn gezag,

vormen allen een beeld, schitterend, zonder gelijke.

Voor alle geschapen wezens, kan de menselijke taal niet

duidelijk zijn waarde en belang uitleggen.


Brug

Het gezag waarmee God alle dingen bestuurt en de macht van God,

tonen alle dingen dat God altijd en overal aanwezig is.

Als je getuige bent geweest van de alomtegenwoordigheid

van het gezag en de macht van God

zul je zien dat God overal en altijd aanwezig is.


Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.


Naar ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 150 Hoe God over alle dingen heerst

Volgende: 152 Gods gezag is uniek

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek