301 Lied over van God houden zonder spijt

Couplet 1

De weg naar het koninkrijk heeft veel ups en downs.

Ik zweef tussen leven en dood, tussen kwelling en tranen.

Wie zou het vandaag zonder Gods bescherming kunnen halen?

Hij plande ons ontstaan in de laatste dagen;

we hebben het geluk Christus te volgen.

God bescheidde Zichzelf om mens te zijn, grote schaamte lijdend.

Hoe ben ik een mens als ik niet van God houd?

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.


Couplet 2

Ongeacht de beproeving, wijzen Gods woorden de weg.

Mijn hart huilt van frustratie, maar ik weet dat God lieflijk is.

Hoe groot mijn lijden ook is en hoe diep mijn loutering,

ik heb geen spijt en geen klachten.

God houdt grenzeloos veel van ons, Zijn waarheid wordt ons leven.

Zijn woord is kostbaar, Zijn gezindheid heerlijk.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.


Brug 1

Ik houd van God, betreur niet Hem te volgen en te getuigen.

Hoewel ik zwak en negatief ben, in tranen houd ik nog steeds van God.

Ik lijd en geef Hem mijn liefde, om Hem nooit verdriet te doen.

Getemperd in beproeving, als goud beproefd door vuur.

Mijn hart is getemperd als goud;

hoe kon ik Hem mijn hart niet geven?

Hoewel de weg naar de hemel moeilijk is

en er veel tranen zullen zijn, zal ik altijd van God houden zonder spijt.


Couplet 3

In Gods oordeel en tuchtiging, is mijn hart overwonnen.

Hoewel geoordeeld en gelouterd, heb ik leven gewonnen.

Gods werk in het vlees is echt,

Als ik waarheid zoek en van Hem houd,

kan ik God zeker tot het einde volgen.

God lijdt pijn voor de mens, ik zal Hem voor altijd terugbetalen.

Ik wil gelouterd worden en van God houden.

Als ik Hem ken, kan ik sterven.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.


Couplet 4

Als ik eerlijk ben en van God houd,

kan ik verenigbaar zijn met Hem.

Door Hem lief te hebben en te vereren,

zal ik zeker Zijn lof winnen.

Door de waarheid van Zijn woorden te beoefenen,

zal God mij leiden en zegenen.

Door beproeving en loutering,

wordt mijn verdorvenheid gereinigd.

Ik hou van God zonder beloning,

laat mijn hart Hem te behagen.

Als ik God ken, waarheid en leven win,

zal mijn leven niet voor niets zijn.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.


Brug 2

Door Gods werk ken ik Zijn daden.

Mijn hart heeft zo'n genot.

Ik heb Hem in de laatste dagen gezien

en zal Hem mijn hele leven dienen.

Ik geef alles op om God te volgen, zelfs mijn eigen leven.

Ik wil afwijzing lijden om Hem te behagen.

God liefhebben en getuigenis geven voor Hem is echt glorieus.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.

Ik zal altijd van God houden zonder spijt.

Vorige: 300 Wees onverschrokken op het pad van God liefhebben

Volgende: 302 Ik vraag alleen dat God tevreden is

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek