We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

271 God hoopt dat de mens God liefheeft met heel zijn hart, geest, en kracht

1 God heeft Zijn werk in de mensen van de kerk vrijwel voltooid, waarna Hij toorn zal gebruiken om voor alle mensen te verschijnen. Dit werk moet worden uitgevoerd door God die verschillende rampen op aarde veroorzaakt. Maar God zal niet verschijnen. Gedurende deze tijd zal alles wat zich in de natie van de grote rode draak bevindt, lijden onder rampspoed, waartoe natuurlijk ook de kerk op aarde toe behoort. Dit is hét moment waarop de feiten boven tafel komen. Zo wordt het door alle mensen ervaren, en niemand kan ontsnappen. Dit is voorbestemd door God. Omdat er in de toekomst geen kerk op aarde zal zijn, en door de komst van catastrofen mensen aan niets anders kunnen denken, is het moeilijk voor hen om van God te genieten te midden van rampspoed. Daarom wordt mensen gevraagd om God met heel hun hart lief te hebben in deze mooie tijd, zodat ze de kans niet mislopen.

2 Als deze gebeurtenis voorbij is, heeft God de grote rode draak geheel verslagen en is het werk van getuigenis van het volk van God ten einde gekomen. Daarna zal God de volgende fase van het werk beginnen en het land van de grote rode draak verwoesten, en uiteindelijk mensen in het hele universum ondersteboven aan het kruis spijkeren, waarna Hij de hele mensheid zal vernietigen – dit zijn de toekomstige fasen in Gods werk. Daarom zouden jullie moeten proberen om God lief te hebben in deze vredige omgeving. In de toekomst zullen jullie geen mogelijkheden meer hebben om God lief te hebben, want de mensen hebben alleen de mogelijkheid om God in het vlees lief te hebben. Als ze in een andere wereld leven, zal niemand het hebben over het liefhebben van God. Is dat niet de verantwoordelijkheid van een geschapen wezen?

3 Dus hoe zouden jullie God moeten liefhebben in de dagen van jullie leven? Heb je daar ooit over nagedacht? Wacht je tot je dood met het liefhebben van God? Zijn dat geen lege praatjes? Waarom probeer je God niet nu lief te hebben? Het is omdat de tijd kort is dat God op deze manier werkt. Het is te hopen dat jullie God met heel je hart, met heel je verstand en met al je kracht kunnen liefhebben, net zoals jullie je eigen leven koesteren. Is dit niet het meest zinvolle leven? Waar anders zouden jullie de zin van het leven kunnen vinden? Zouden jullie niet blind zijn? Ben je bereid God lief te hebben? Dus wat moet je doen? Heb God moedig lief, zonder voorbehoud, en zie wat God met je zal doen – en kijk of Hij je zal doodslaan.

Naar ‘Hoofdstuk 42’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Houd vast aan wat de mens moet doen

Volgende:Probeer van God te houden, hoe groot je lijden ook is

Gerelateerde media

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.