We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

111 Wie van God houdt is echt gelukkig

1

We houden van God en we zijn gezegend. We eren God als groot en buigen in aanbidding voor Hem.

Gods woorden lezen, de waarheid begrijpen en vóór God leven is zo vreugdevol.

Door ons vlees te verzaken en de wereld af te schudden wordt onze geest bevrijd en waarlijk vrij.

Door rekening te houden met Gods wil en onze plicht goed te vervullen vinden onze harten rust en kunnen we genieten.

We houden van God en we zijn gezegend. We aanvaarden oordeel en we worden gereinigd.

We houden van God en we zijn gezegend. We brengen de waarheid in praktijk en gehoorzamen God.

We houden van God en we zijn gezegend. We voeren Gods wil als onze heilige plicht uit.

We houden van God en we zijn gezegend. We hebben eerbied voor God en leven in het licht en we zijn echt gezegend dat we van God houden.

Begeleiding: We houden van God en we zijn gezegend. We houden van God en we zijn gezegend.

2

We houden van God en we zijn gezegend. We streven naar de waarheid en kennen God.

In beproevingen en tegenspoed is God met ons, zijn onze harten rustig en hebben een steun om op te leunen.

We worden gereinigd door oordeel en tuchtiging en onze liefde voor God wordt steeds zuiverder.

We kunnen eensgezind zijn met God en Hem voor eeuwig loven en van Hem getuigen.

We houden van God en we zijn gezegend. We volgen God trouw tot het einde.

We houden van God en we zijn gezegend. We besteden onze levens alleen aan God.

We houden van God en we zijn gezegend. We kunnen Gods vertrouwelingen worden.

We houden van God en we zijn gezegend. We erven Gods beloften en zegeningen, en we zijn waarlijk gezegend dat we van God houden.

Begeleiding: We houden van God en we zijn gezegend. We houden van God en we zijn gezegend.

Vorige:Heb God lief om in het licht te leven

Volgende:God zegent hen die Hem liefhebben

Gerelateerde media