De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

112 God zegent hen die Hem liefhebben

Couplet 1

Degenen die God liefhebben, gehoorzamen Hem,

ze leven altijd voor Zijn aangezicht.

Onder de leiding van Zijn woorden,

verwerven ze vrede en vreugde.

Degenen die God liefhebben zijn eerlijk,

ze beoefenen de waarheid die ze begrijpen.

Ze nemen Gods wil altijd ter harte,

ze vervullen hun plicht om Hem te behagen.

Voor-refrein 1

Degenen die God liefhebben, hebben principes,

ze gebruiken de waarheid in hun visie en handelen.

Er zijn geen regels en geen boeien,

ze zijn het rijk van vrijheid binnengegaan – yeah.

Refrein

God zegent hen die Hem liefhebben,

Zijn oordeel en tuchtiging

gaan altijd met hen mee.

Ze zoeken de waarheid en verwerven het licht,

en hun verdorvenheid wordt gereinigd.

God zegent hen die Hem liefhebben,

ze zullen waarlijk gelukkig zijn.

Door oordeel verwerven zij redding.

Gods woorden vormen het hart van hun leven,

Zijn aangezicht licht over hen.

Couplet 2

Degenen die God liefhebben, vereren Hem,

ze accepteren Zijn observatie.

Door Zijn waarheid te zoeken in beproevingen,

gaan zij de waarheid binnen en getuigen.

Degenen die God liefhebben, zijn Hem trouw,

vastberaden in geloof door beproevingen heen.

Ze laten toekomst en lot los,

en hebben God lief met heel hun hart.

Voor-refrein 2

Degenen die God liefhebben, bezitten de waarheid,

ze getuigen altijd van God en verheerlijken Hem.

Degenen die God liefhebben, aanbidden Hem,

ze prijzen Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid.

Refrein

God zegent hen die Hem liefhebben,

Zijn oordeel en tuchtiging

gaan altijd met hen mee.

Ze zoeken de waarheid en verwerven het licht,

en hun verdorvenheid wordt gereinigd.

God zegent hen die Hem liefhebben,

ze zullen waarlijk gelukkig zijn.

Door oordeel verwerven zij redding.

Gods woorden vormen het hart van hun leven,

Zijn aangezicht licht over hen,

Zijn aangezicht licht over hen.

Vorige:Wie van God houdt is echt gelukkig

Volgende:Zij die houden van God leven in het licht

Gerelateerde media

 • God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

  Couplet 1 Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog. Het is een weg met vele bochten en vele gaten. Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het p…

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!