1020 Degenen met een verandering in gezindheid kunnen leven als mensen

1 Degenen die een verandering in gezindheid hebben, leven werkelijk de gelijkenis van een mens uit, en zij bezitten waarheid. Ze zijn altijd in staat om in overeenstemming van de waarheid te spreken en dingen te zien, en ze zijn principieel in alles wat ze doen; ze zijn niet onderworpen aan de invloed van wie of wat dan ook, en ze hebben allemaal hun eigen visie en kunnen de principes van de waarheid behouden. Hun gezindheid is relatief stabiel, ze zijn niet besluiteloos. In welke situatie ze zich ook bevinden, ze begrijpen hoe ze hun plicht naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen om God tevreden te stellen. Degenen van wie de gezindheden zijn veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren – zij hebben van binnen al duidelijkheid over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het zijn dat ze er van de buitenkant niet zo enthousiast uitzien of net alsof ze alles fantastisch hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op.

2 Van degenen van wie de gezindheden zijn veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten – dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en de principes van waaruit ze handelen. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze gesteldheden, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectieven zijn geheel veranderd en ze zijn geen van allen in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

3 Degenen waarvan de gezindheid is veranderd zijn echter anders. Ze voelen dat mensen zouden moeten leven om God tevreden te stellen, om hun plicht goed uit te voeren en om een betekenisvol leven te leiden, zodat zelfs wanneer ze sterven, ze zich tevreden zullen voelen en niet de minste spijt zullen kennen – ze zullen niet voor niets hebben geleefd. Dat mensen in staat zijn God te aanbidden, te gehoorzamen en tevreden te stellen, is de basis van het mens-zijn en hun heilige plicht in overeenstemming met de onveranderbare principes van Hemel en aarde. Anders zouden ze het niet waard zijn mens genoemd te worden. De belangrijkste oorzaak van een verandering in iemands levensgezindheid is dus dat de waarheid van binnen hebben hebt, en kennis van God bezit. Iemands levensvisie is veranderd en waarden zijn anders dan voorheen. De verandering start van binnenuit, vanuit iemands leven. Het is beslist niet slechts een uiterlijke verandering.

Naar ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in Verslagen van de gesprekken van Christus

Vorige: 1019 Het belangrijkste wat gelovigen in God zouden moeten krijgen

Volgende: 1021 Pas nu God vlees is geworden, heeft de mens de kans om gered te worden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek