We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

998 Dit is de gelijkenis van een echte persoon

1 In je geloof in God moet je meer van Zijn woorden lezen voordat je de waarheid kunt begrijpen. Alleen door de waarheid te begrijpen kun je jezelf kennen en kun je waarnemen en een duidelijk idee hebben van wat voor verdorven gezindheden je hebt. Om de waarheid te beoefenen en in Gods aanschijn te leven, moet je je vlees verraden en een oorlog ontketenen tegen je voorkeuren, je verlangens en je satanische gezindheden. Wanneer mensen hun satanische gezindheden werkelijk verafschuwen en de voorkeuren van het vlees oprecht haten, kunnen ze bewust praktiseren in overeenstemming met de waarheid en zullen hun handelingen principieel zijn, een draagwijdte hebben en beperkingen kennen. Je bereikt deze effecten door de waarheid te begrijpen. Als je de waarheid niet begrijpt, zal je altijd beheerst worden en gebonden zijn door het vlees, en zal er geen weg vooruit zijn.

2 Als mensen ervaringen ondergaan tot de dag aanbreekt waarop hun perspectief op het leven en het belang en de basis van hun bestaan volkomen zijn veranderd, wanneer ze tot op het bot zijn veranderd en iemand anders zijn geworden, zou dat niet ongelofelijk zijn? Dit is een grote verandering, een wereldschokkende verandering. Alleen wanneer je onverschillig staat tegenover de roem en het fortuin, de status, het geld, het plezier en de weelde van de wereld, en makkelijk zonder ze kunt, zul je de gelijkenis met een menselijk wezen hebben. Degenen die uiteindelijk zullen worden vervolmaakt vormen zo’n groep. Ze leven voor de waarheid, leven voor God en leven voor dat wat rechtvaardig is. Dit is de gelijkenis met een werkelijk menselijk wezen.

Naar Gods communicatie

Vorige:De uitdrukkingen van hen wier gezindheid is veranderd

Volgende:Om God te kennen, moet je Zijn woorden kennen

Gerelateerde media