We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1006 Alleen door God te kennen kan je Hem waarlijk aanbidden

1 Er is niemand die God werkelijk kent en ziet die Hem niet aanbidt, Hem niet vereert. Ze moeten allen neerbuigen en Hem aanbidden. Op dit moment, in de tijd van het werk van de geïncarneerde God, geldt dat hoe meer begrip mensen hebben van de essentie van Gods goddelijkheid, van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is, des te meer zij deze koesteren en Hem vereren. Over het algemeen betekent minder begrip meer onbezonnenheid en dat God als mens wordt behandeld. Als mensen God werkelijk kennen en Hem zien, zullen ze beven van angst. Waarom zei Johannes: “Hij die na mij komt is machtiger dan ik, wiens schoenen ik het niet waardig ben te dragen”? Hoewel het begrip in zijn hart niet erg diep was, wist hij dat God ontzagwekkend is.

2 Als mensen de essentie van Christus niet kennen en de gezindheid van God niet begrijpen, zijn ze niet in staat de praktische God werkelijk te aanbidden. Als mensen alleen maar de gewone en normale uiterlijke verschijning van Christus zien en Zijn essentie niet kennen, is het gemakkelijk voor hen Christus als een gewoon mens te behandelen. Ze kunnen een oneerbiedige houding tegenover Hem aannemen, Hem bedriegen, zich tegen Hem verzetten, Hem ongehoorzaam zijn en een oordeel over Hem vellen. Ze denken van zichzelf dat ze gelijk hebben en beschouwen Zijn woord en Zijn werk als iets onbeduidends, koesteren eigen opvattingen over God, veroordelen en lasteren Hem. Om deze problemen op te kunnen lossen dien je de essentie van Christus, de goddelijkheid van Christus, te kennen. Dit is het belangrijkste aspect van het kennen van God. Het is wat alle gelovigen moeten bereiken.

Naar ‘Hoe de geïncarneerde God leren kennen ’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Twee principes die leiders en werkers moeten begrijpen

Volgende:Dit is een klassiek beeld van Satan

Gerelateerde media