We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

23 Het aangezicht van de Koning van het koninkrijk is glorieus zonder gelijke

1 God heeft een nieuw begin gemaakt op aarde en wordt verheerlijkt op aarde. Vanwege het uiteindelijke mooie tafereel, kan God niet anders dan de passie in Zijn hart uitdrukken: “Mijn hart klopt en op het ritme van mijn hartslag springen de bergen van vreugde, de wateren dansen van vreugde, en de golven slaan de maat op de rotsachtige riffen. Het is moeilijk om uit te drukken wat er in mijn hart leeft.” Wat God had gepland, is wat God al heeft volbracht, dat het vooraf door God was bepaald en precies is wat God mensen laat ervaren en aanschouwen.

2 Het vooruitzicht van het koninkrijk is prachtig, de Koning van het koninkrijk is de overwinnaar, van top tot teen is er geen spoor van vlees en bloed, alles aan Hem is heilig. Zijn hele lichaam gloeit van heilige glorie, volkomen onaangetast door menselijke ideeën, Zijn hele lichaam, van boven naar beneden, bruist van gerechtigheid en de aura van de hemel en geeft een heerlijke geur af. Zoals de geliefde in Hooglied, is Hij nog mooier dan alle heiligen, hoger dan de oude heiligen, Hij is het voorbeeld onder alle mensen, en onvergelijkbaar met de mens; mensen zijn niet geschikt om rechtstreeks naar Hem te kijken. Niemand kan in de buurt komen van Gods glorieuze gelaat, Gods uiterlijk of Gods beeld.

Naar ‘Hoofdstuk 12’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God daalt af met oordeel

Volgende:Het gehele universum is gloednieuw

Gerelateerde media

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

  I God doet werk in het hele universum. Geluiden donderen eindeloos in het oosten, doen alle naties en denominaties wankelen. Het is Gods stem die alle…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…