We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

70 Wanneer ik niet door God gered zou zijn

Wanneer ik niet door God gered zou zijn, zou ik nog steeds in de wereld ronddwalen,

pijnlijk in zonde worstelen en zonder enige hoop leven.

Wanneer ik niet door God gered zou zijn, zou ik nog steeds worden vertrapt door duivels,

nog steeds genieten van het genot van de zonde, en zou ik niet weten waar het pad voor een menselijk leven ligt.

Almachtige God is me genadig geweest, Zijn woorden hebben me geroepen.

Ik hoor Gods stem en ben opgeheven voor Zijn troon.

Elke dag eet en drink ik de woorden van God, ik begrijp vele waarheden.

Ik zie dat de verdorvenheid van de mensheid zo diep is, dat we echt Gods redding nodig hebben.

Gods waarheid zuivert en redt me.

Ik word telkens weer opnieuw geoordeeld en gelouterd, en mijn levensgezindheid is enigszins veranderd.

Nu ik Gods rechtvaardigheid en heiligheid ervaar, ga ik Zijn beminnelijkheid begrijpen.

Ik kan God vrezen en het kwaad vermijden, en een beetje menselijke gelijkenis uitleven.

Ik heb God van aangezicht tot aangezicht gezien, ik heb Zijn ware liefde geproefd.

Door Gods oordeel en tuchtiging ontvang ik Zijn redding van de laatste dagen.

Ik doe getrouw mijn plicht en mijn hart is blij en gerust.

In wederzijdse liefde leven we voor Gods aangezicht, met Gods leiding en zegeningen.

Ik beoefen de waarheid, gehoorzaam God en leef een waar leven uit.

Gods werk is echt en levend, God is eerbiedwaardig en beminnelijk.

Wanneer ik Zijn dierbaarheid en beminnelijkheid zie, wil ik mijn leven aan Hem wijden.

Ik wil de waarheid nastreven en Hem eeuwig liefhebben, ik zal mijn plicht van het terugbetalen van Zijn liefde vervullen.

Vorige:Almachtige God, de meeste beminnelijke

Volgende:O mijn geliefde, ik zoek u

Gerelateerde media

 • Het wezen van Christus is God

  I God in het vlees wordt Christus genoemd, dus de Christus die de waarheid kan geven aan mensen, die wordt God genoemd. Er is hier niets overdreven aa…

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

 • Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

  I Geloof je in Gods woorden en in Zijn vergelding? Dat Hij zij die Hem bedriegen, die Hem verraden zal straffen? Heb je liever dat die dag eerder of l…

 • Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

  I In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet, schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden. Deze dienen als de w…

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…