De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

131 Ik geef mijn liefde aan God

1 Toen God verscheen om in het vlees te werken, onderging Hij een grote vernedering. Nederig en verborgen drukte Hij de waarheid alleen uit om de mens te redden. Maar toen ik Gods stem hoorde, herkende ik Hem niet; ik volgde de ouderlingen en voorgangers door Zijn werk te ontkennen en er een oordeel over uit te spreken. God strafte mij niet voor mijn overtredingen, maar Hij verdroeg mijn ongehoorzaamheid en klopte op mijn deur. Toen ik Gods ontferming over mij zag, voelde ik ondragelijke schaamte; ik was echt niet geschikt om Gods liefde te ontvangen.

2 Gods woorden doorboren mijn hart als een scherp zwaard. Ik zie in dat mijn hoogmoed mij heeft ontdaan van al mijn verstand en menselijkheid en dat ik opvattingen en voorstellingen gebruik om de verschijning en het werk van God te veroordelen, waardoor ik heel veel gelovigen de kans ontneem om te worden gered. Wat ben ik zondig, dat ik God tegenwerk en over Hem oordeel! Ik ben Gods liefde werkelijk onwaardig en ik ben niet geschikt om voor Hem te leven. Het ervaren van Zijn oordeel heeft mij doen ontwaken en mijn hart is vervuld van spijt. Ik neem mij voor opnieuw te beginnen, om de waarheid na te jagen en God tevreden te stellen. Wat is God vriendelijk: mijn verharde hart gaat smelten. Ik geef mijn liefde aan God, en het enige wat ik vraag is dat Zijn hart vertroosting ontvangt. Hoe zwaar vervolging en tegenslag ook mogen zijn, ik zal getrouw zijn tot het einde. Ik neem mij voor een klinkend getuigenis voor God af te leggen en Hem hulde te brengen.

Vorige:Ik leef in de aanwezigheid van God

Volgende:Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Gerelateerde media

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  I Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zich…

 • Je moet alles voor de waarheid laten varen

  I Je moet lijden op je weg naar de waarheid. Je moet jezelf helemaal overgeven. Verdraag vernedering, omarm meer leed. Dit doen om meer van de waarhe…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  I Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Pl…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…