182 Het is ons geluk om God te dienen

I

We horen nu de stem van God,

bevestigen Zijn werk en verschijning.

We zijn blij de praktische God te zien,

we zijn gezegend met de terugkeer van de Heer.

Oh! We zijn bij het feestmaal met God,

we zijn verheven naar het hemelse koninkrijk.

We zullen eten, drinken en genieten van Gods woord.

We zijn zo blij bij Hem te zijn.

Oh! We zijn bereid hard te werken voor God,

om aan Zijn plannen te onderwerpen,

om ons hele leven te dienen met ons volledige hart,

altijd Zijn rechtvaardigheid prijzend, Zijn rechtvaardigheid.


II

We verlangen gezegend te worden,

we zien de openbaring en het oordeel van Gods woord.

Onze harten zijn diep doorboord door Zijn zwaard

en we voelen zo'n pijn en zo'n kwelling.

We zijn verdorven, onwaardig om God te zien,

omdat ons geloof in Hem alleen is om gezegend te worden door God

en het hemelse koninkrijk binnen te gaan.

Jaren van verlangen zijn verdwenen,

met een gebroken hart smachten we in pijn.

Gods woord overwint, en wij worden overtuigd.

We storten ter aarde, vol van schaamte.


III

Alleen door het oordeel van Gods woord zien we dat we verdorven zijn.

Gevuld met een doel om te worden gezegend,

onze verdorvenheid is niet gezuiverd.

Ongeschikt om de hemel te betreden,

met Gods gratie doen we dienst aan Hem.

We zijn bereid en het is ons geluk.

Dit is Gods grootste zegening en liefde.

Oh! We zijn bereid hard te werken voor God,

om aan Zijn plannen te onderwerpen,

om ons hele leven te dienen met ons volledige hart

altijd Zijn rechtvaardigheid prijzend.


IV

Vandaag dienen we God, hoewel we ons onwaardig voelen,

we zijn niet bang voor zegening, verwoesting of het einde.

God verslaat Satan met al Zijn woorden.

Zo redt God ons van het duister.

Vorige: 181 O God, ik kan u niet verlaten

Volgende: 183 Gods hart is nog niet gerustgesteld

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek