33. Fortuin en tegenslag

Door Dujuan, Japan

Ik ben geboren in een arm gezin in een dorp op het Chinese platteland. Mijn ouders hadden het economisch heel zwaar en daarom moest ik het soms zonder eten stellen, om nog maar te zwijgen van lekkernijen en speelgoed. Bovendien waren al mijn kleren krijgertjes van mijn oudere zus. Omdat haar kleren meestal te groot voor me waren, lachten mijn klasgenootjes me uit en weigerden ze met me te spelen. Ik heb mijn hele jeugd door erg geleden. Van toen af aan nam ik me voor: als ik volwassen ben, moet ik een hoop geld verdienen en me boven mijn gelijken verheffen. Ik zal nooit meer door anderen op me laten neerkijken. Mijn ouders hadden geen geld, dus ik was gedwongen om voor het eindexamen de middelbare school te verlaten en bij een medicijnfabriek in een grotere stad in de regio te gaan werken. In een poging nog meer geld te verdienen werkte ik geregeld over tot 9 of 10 uur ’s avonds, maar ondanks mijn inspanningen verdiende ik maar een grijpstuiver. Op een gegeven moment hoorde ik dat mijn zus in vijf dagen groente verkopen kon verdienen wat ik in een maand verdiende, dus toen nam ik ontslag bij de medicijnfabriek en ging groenten verkopen. Na verloop van tijd kwam ik erachter dat ik nog meer geld kon verdienen met de verkoop van fruit, dus toen besloot ik een fruithandel te beginnen. Na mijn huwelijk openden mijn man en ik ons eigen restaurant. Ik dacht dat ik met een eigen restaurant nog meer zou kunnen verdienen. Als ik maar eenmaal een fors inkomen verdiende, zou ik vanzelfsprekend de bewondering en achting oogsten van mijn gelijken en tegelijkertijd zou ik er een elitaire levensstijl op na kunnen houden. Maar nadat ik een poosje ons bedrijf had gerund, kwam ik erachter dat we helemaal niet zoveel geld konden verdienen. Ik werd ongerust en bezorgd. Wanneer zou ik een leven kunnen leiden dat de bewondering van anderen zou oproepen?

In 2008 deed zich zomaar een kans voor. Ik hoorde van een vriend dat het dagloon in Japan ongeveer gelijk was aan tien daglonen in China. Toen ik dat hoorde, was ik dolblij. Ik dacht dat ik eindelijk een mooie manier had gevonden om flink geld te verdienen. De tussenpersoon die de reis naar Japan regelde, vroeg wel veel geld, maar ik bedacht: wie niet waagt, die niet wint. Maakt niet uit wat die tussenpersoon vraagt, als we in Japan werk hebben, verdienen we dat geld zo terug. Om onze droom voor een beter leven waar te maken, besloten mijn man en ik meteen naar Japan te gaan. Na onze aankomst in Japan lukte het ons al heel snel om werk te vinden. Elke dag werkten mijn man en ik ruim tien uur. Het werk bezorgde me een hoop stress en ik voelde me de hele dag uitgeput. Na het werk wilde ik alleen maar gaan liggen; zelfs eten leek me een opgave. Het viel me zwaar om zo’n snelle levensstijl te verdragen. Maar als ik eraan dacht hoeveel geld ik zou hebben als ik een paar jaar lang had geploeterd, bemoedigde ik mezelf met de gedachte: het is nu misschien hard werken, maar in de toekomst zul je een heerlijk leven leiden, dus hou vol en geef het niet op. En dus werkte ik me dag in, dag uit een slag in de rondte, als een soort geldmachine. In 2015 stortte ik uiteindelijk in onder de zware last. Ik ging naar het ziekenhuis voor onderzoek, en de arts vertelde dat ik een uitstulpende ruggenmergschijf had die tegen een zenuw drukte. Als ik zo bleef doorwerken, zou ik uiteindelijk aan het bed gekluisterd raken en niet meer in staat zijn voor mezelf te zorgen. Dit bericht was een slag bij heldere hemel. Ik werd meteen heel zwak. Mijn leven was net beter aan het worden en ik kwam steeds dichter bij de verwerkelijking van mijn droom. Ik had nooit gedacht dat ik ziek zou worden. Ik weigerde het op te geven. Ik dacht: ik ben nog jong, ik moet gewoon mijn tanden op elkaar zetten en volhouden. Als ik nu niet meer geld verdien en naar China terugga met zo weinig geld, verlies ik dan niet helemaal mijn aanzien? En dus ging ik gewoon door met mijn zieke lijf dagelijks naar mijn werk te slepen om meer geld te verdienen. Maar na een paar dagen werd ik zo ziek dat ik letterlijk mijn bed niet meer uit kon komen.

Daar lag ik in een bed in het ziekenhuis met niemand om voor me te zorgen, en ik voelde me diep ellendig. Ik dacht: hoe ben ik in deze situatie beland? Kan ik straks echt niet meer uit bed komen? Wat hoopte ik dat er op dat moment iemand naast mijn bed kwam zitten. Helaas was mijn man op zijn werk en mijn zoon op school. Mijn baas en collega’s waren alleen maar geïnteresseerd in hun eigen persoonlijke voordeel; niemand die ook maar een beetje blijk gaf om mij te geven. Als ik in de ziekenzaal om me heen keek naar alle patiënten die allemaal in hun eigen ellende opgingen, voelde ik een onuitsprekelijke treurigheid en kon ik het niet laten om me af te vragen wat eigenlijk het doel van het leven was, hoe je een zinvol leven kan leiden en of je met geld echt geluk kan kopen. Ik dacht na over wat die dertig jaar worstelen van me eigenlijk had opgeleverd. Ik had in een medicijnfabriek gewerkt, fruit verkocht, een restaurant gerund, en was naar Japan gekomen om er te werken. Ik had in al die jaren wel een beetje geld verdiend, maar het was ten koste gegaan van mijn eigen geluk, en er was niemand aan wie ik mijn lijden kon overbrengen. Ik had gedacht dat als ik maar eenmaal in Japan was, mijn dromen heel snel werkelijkheid zouden worden. Als ik na een paar jaar in Japan naar China zou terugkeren, zou ik in staat zijn een nieuw leven te beginnen badend in rijkdom en weelde en de afgunst van mijn gelijken oproepen. Maar nu lag ik daar in een ziekenhuisbed, en zelfs met het vooruitzicht dat ik de tweede helft van mijn leven aan een rolstoel gekluisterd zou zijn en voortdurend pijn zou lijden… Bij die gedachte kreeg ik er spijt van dat ik mijn leven had geriskeerd om geld te verdienen en verder te komen in het leven. Hoe langer ik daarover nadacht, hoe meer bittere tranen er begonnen te vloeien. Diep ellendig als ik me voelde, kon ik het niet laten om in mijn hart uit te roepen: Red mij, hemel. Waarom is het leven zo wreed?

Net toen ik op zijn diepst was weggezonken in pijn en hulpeloosheid, kwam de verlossing van Almachtige God tot me en werd mijn ziekte mijn zegen. Bij toeval maakte ik kennis met drie zusters van De Kerk van Almachtige God. Doordat ik samen met hen Gods woorden las, begreep ik dat alle dingen in de hemel en op aarde niet voortkomen uit natuurlijke processen maar door God zijn geschapen, dat God de Meester is van het hele universum, dat ook de bestemming van de mens in Gods handen ligt, dat God van meet af aan de mensheid heeft geleid en voorzien, en dat Hij voortdurend voor de mensheid zorgt en haar beschermt. Ik voelde hoezeer God de mens liefheeft. Maar er was iets wat ik nog steeds niet begreep: God regeert en heeft het gezag over onze bestemming, en wij zouden gelukkig en blij moeten zijn, maar waarom lijden we dan nog steeds aan ziekten en pijn? Waarom is het leven zo moeilijk? Waar komt de pijn in het leven precies vandaan? Op een dag vertelde ik de zusters over mijn verwarring. Een van de zusters las me een passage voor uit de woorden van Almachtige God: “Waar komt de pijn van het baren, van dood, ziekte en ouderdom, die in het hele leven van de mens een rol spelen, vandaan? Waarom zijn mensen die dingen gaan krijgen? De mens leed niet aan deze dingen toen ze net waren geschapen, nietwaar? Dus waar komen deze dingen dan vandaan? De pijn van het vlees, de problemen en de leegte van het vlees en de extreme ellende van de wereld deden hun intrede nadat de mens door Satan verdorven werd. Nadat de mens door Satan verdorven werd, raakte de mens steeds erger ontaard, de ziekten van de mens werden heviger en zijn lijden werd steeds ernstiger. De mens voelde meer en meer de leegte, de tragedie en het onvermogen door te gaan met het leven van de wereld, en hij voelde steeds minder hoop voor de wereld. Dit lijden werd dus over de mens gebracht door Satan, en het ontstond pas nadat de mens door Satan was verdorven en het vlees van de mens was ontaard” (‘Wat het betekent dat God de pijn van de wereld ervaart’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’). De zuster communiceerde met mij met de woorden: “In het begin toen God de mensen schiep, was God met hen, Hij zorgde voor hen en beschermde hen. In die tijd was er geen geboorte, geen veroudering, geen ziekte of dood, en geen zorgen en irritaties. Mensen leefden vrij van angsten en zorgen in de Hof van Eden en genoten van alles wat God hun schonk. De mensheid leefde gelukkig en blij onder Gods leiding. Maar toen de mensheid was verleid en verdorven was gemaakt door Satan, verrieden zij God en sloegen ze eerder acht op de woorden van Satan dan op die van God. Om die reden raakte de mensheid de zorg, bescherming en zegen van God kwijt, en viel zij onder het domein van Satan. Duizenden jaar lang gebruikte Satan steevast ketterijen en bedrieglijke redeneringen als materialisme, atheïsme en evolutieleer en ook de absurditeiten en leugens die zijn verkondigd door belangrijke mensen en beroemdheden om mensen te misleiden en kwaad te doen: “Er is in het geheel geen God.” “Er is nooit een verlosser geweest.” “Je lot ligt in je eigen handen.” “Zichzelf onderscheiden en eer brengen aan zijn voorouders.” “Ieder voor zich en God voor ons allen.” “De mens zal alles doen om rijk te worden.” “Geld houdt de wereld draaiende.” “Geld komt op de eerste plaats.” Enzovoort. Toen de mensheid die absurditeiten en ketterijen had geaccepteerd, ontkenden zij het bestaan van God, ontkenden ze Gods soevereiniteit, en verrieden zij God. Zij wensten zich op hun eigen twee handen te verlaten om een gelukkig leven te scheppen. De gezindheid van de mens werd ook steeds arroganter en verwaander. Ze werden steeds zelfingenomener, zelfzuchtiger, sluwer en kwaadaardiger. In hun strijd om aanzien, rijkdom en persoonlijk gewin ontstonden er steeds meer gekonkel, intriges en competitie tussen mensen. Ze vochten met elkaar en bedrogen elkaar en werden al doende steeds angstiger en vermoeider. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat ze ziek werden, pijn en lijden ervoeren en geestelijk leeg raakten. Deze pijn en dit lijden zorgt ervoor dat wij het gevoel krijgen dat het leven van de mensen op deze wereld een te grote beproeving en te vermoeiend is en te veel lijden met zich meebrengt. Dit kwam allemaal tot stand nadat Satan de mens verdorven had gemaakt, Satan was degene die ons kwaad deed, en het was ook het bittere gevolg van het feit dat de mensheid God afwees, zich van God afwendde en God bedroog.”

De zuster ging verder met haar communicatie met mij door te zeggen: “God kan het niet verdragen om te moeten aanzien dat de mensheid voortgaat door Satan te worden verdorven en geschaad en daarom is Hij tweemaal vleesgeworden onder de mensen om ons, verdorven mensen, te verlossen en de redden. Met name in de laatste dagen heeft de vleesgeworden Christus miljoenen woorden uitgesproken; die zijn de waarheid die mensen in staat stelt zichzelf te ontworstelen aan Satans verdorvenheid, te worden gezuiverd en volledig te worden gered. Zo lang wij naar Gods woord luisteren en de waarheid in Gods woord begrijpen, zullen wij in staat zijn alle methoden en manieren waarop Satan de mensheid verdorven maakt te onderscheiden en duidelijk te zien. Wij zullen Satans slechte essentie doorzien en de kracht hebben om Satan te verlaten, ons los te maken van de schade die Satan toebrengt, tot voor God terug te keren, Gods redding te verwerven en uiteindelijk door God naar een prachtige uiteindelijke bestemming te worden gebracht.” Toen ik hoorde dat God persoonlijk was gekomen om de mensheid te redden, werd ik erg emotioneel. Ik wilde echt niet dat Satan mij kwaad bleef doen, dus vertelde ik mijn zusters over mijn pijn en verwarring: “Er is iets wat ik niet echt begrijp. Er is een spreekwoord dat luidt: “De mens worstelt naar boven; water vloeit naar beneden.” Ik heb heel hard gewerkt om te excelleren en een comfortabel leven te leiden, en naar maatschappelijke maatstaven zou dat als idealistisch en ambitieus worden beschouwd. Of is die levenswijze misschien ook een manier waarop Satan ons kwaad doet?”

De zuster las me nog twee passages voor uit de woorden van Almachtige God: “Gedurende het proces van het vergaren van kennis door de mens, zal Satan elke methode gebruiken, of het nu gaat om het uitleggen van verhalen, het eenvoudigweg aanreiken van een beetje kennis, of mensen in staat stellen om hun wensen en idealen te bevredigen. Naar welke weg wil Satan je leiden? Mensen denken dat er niets mis is met het vergaren van kennis, dat het de natuurlijke gang van zaken is. Zacht gezegd, het bevorderen van verheven idealen of het hebben van ambities staat gelijk aan het hebben van aspiraties, en dit zou het juiste levenspad moeten zijn. Als mensen hun eigen idealen kunnen verwezenlijken, of carrière kunnen maken in hun leven, is het dan niet roemrijker om op die manier te leven? Om niet alleen je voorouders op die manier te eren, maar ook om je stempel op de geschiedenis te drukken – is dit geen goede zaak? Dit is een goede zaak in de ogen van wereldlijke mensen en voor hen moet dat juist en positief zijn. Maar neemt Satan, met zijn sinistere motieven, gewoon mensen mee op dit soort wegen en besluit hij dan dat het klaar is? Zeker niet. In feite maakt het niet uit hoe verheven de idealen van mensen zijn, hoe realistisch de menselijke verlangens ook zijn of hoe gepast ze ook zijn, alles wat de mens wil bereiken, alles waarnaar de mens op zoek is, is onlosmakelijk verbonden met twee woorden. Deze twee woorden zijn van vitaal belang voor het leven van elke persoon en dit zijn dingen die Satan bij de mens wil inprenten. Welke twee woorden zijn dit? Het zijn ‘roem’ en ‘winst’. Satan gebruikt een heel subtiele manier, een manier die heel erg in overeenstemming is met de opvattingen van mensen; een totaal niet radicale manier. Volstrekt onbewust komen mensen ertoe om de manier van leven van Satan en zijn leefregels te accepteren. Ze stellen zich levensdoelen en bepalen hun richting in het leven, en daardoor komen ze onbewust ook tot idealen in het leven. Ongeacht hoe hoog deze idealen in het leven mogen lijken, ze zijn slechts een voorwendsel dat onlosmakelijk is verbonden met roem en winst. Elk groot of beroemd persoon, eigenlijk alle mensen, alles wat ze in het leven volgen heeft alleen betrekking op deze twee woorden: ‘roem’ en ‘winst’. Mensen denken dat wanneer ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, ze hiervan kunnen profiteren om een hoge status en grote rijkdom te genieten en van het leven te genieten. Als ze eenmaal roem en winst hebben vergaard, kunnen ze hiervan profiteren bij hun op plezier gerichte en gewetenloze vleselijk genot. De mensen nemen gewillig, zij het onbewust, hun lichaam, geest, alles wat ze hebben, hun toekomst en hun lot en geven ze allemaal aan Satan over om de faam en winst te krijgen waarnaar ze verlangen. De mensen doen dit werkelijk zonder ooit een moment te aarzelen, altijd onwetend van de noodzaak om alles terug te winnen. Kunnen mensen nog steeds controle over zichzelf hebben als ze schuilen bij Satan en op deze manier loyaal aan hem worden? Zeker niet. Ze worden totaal en volledig overgenomen door Satan. Ze zijn ook totaal en volledig in een moeras verzonken en zijn niet meer in staat om zichzelf te bevrijden. Als iemand eenmaal bezoedeld is door roem en winst, dan zoekt hij of zij niet langer naar datgene wat helder is, dat wat rechtvaardig is of die dingen die mooi en goed zijn. Dit komt omdat de verleidelijke kracht die roem en winst uitoefenen over mensen te groot is; het worden dingen die mensen hun hele leven na gaan streven en zelfs voor eeuwig en zonder einde. Is dit niet waar?” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Dus Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat ze alleen nog aan roem en winst kunnen denken. Ze vechten voor roem en winst, lijden ontberingen voor roem en winst, ondergaan vernedering voor roem en winst, offeren alles wat ze hebben op voor roem en winst, en ze zullen enig oordeel vellen of enige beslissing nemen voor roem en winst. Op deze manier ketent Satan de mens met onzichtbare boeien. Deze ketenen zitten vastgeklonken aan mensen en ze hebben niet de kracht noch de moed om ze af te werpen. Dus sjokken mensen met grote moeite steeds verder, zonder dat ze weten dat ze deze ketenen dragen” (‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen ze klaar was met het voorlezen van Gods woorden, communiceerde de zuster met mij over de feiten en de werkelijkheid van het gebruik dat Satan van roem en gewin maakt om de mens te verderven. Pas toen begreep ik dat diegenen die op deze wereld de macht in handen hebben en de mensheid in hun macht hebben de kwade krachten van Satan zijn, dat beroemde en vereerde mensen duivelse koningen zijn die de mensen verderven en dat het atheïsme van Marx en de evolutietheorie die door Darwin is gepropageerd de mensheid tot het uiterste hebben misleid en verdorven, en ertoe hebben geleid dat de mensen God ontloopt en Hem bedriegt. Toen besefte ik pas dat de boeken die ik in het verleden had gelezen, allemaal vervuld waren geweest van Satans vergif, Satans filosofie en Satans logica. Als het woord van God er niet was geweest om aan mij te openbaren hoe de duivel Satan de mensheid heeft verdorven, zou ik nog steeds worden misleid en geregeerd door Satan, en nog steeds hevig aan het worstelen zijn in de duisternis. Op zich is er niets mis mee als de mens idealen en aspiraties heeft, maar bij het nastreven van die idealen gebruikt Satan allerlei methoden om mensen te doordrenken van zijn overlevingsmethoden en -beginselen om mensen te verleiden slechts voor roem en gewin te leven. Wanneer mensen zich uitputten en hun best doen voor roem en gewin, zijn zij niet langer op zoek naar wat licht is, en naar de manier om een betekenisvol leven te leiden, omdat de verlokking van roem en gewin zo groot voor ons is en wij er zo geobsedeerd door raken dat we er niet in slagen ons los te maken. Dat zijn de ketenen waarmee Satan ons lichaam bindt en de sluwe plannetjes waarmee Satan mensen verderft. Als ik nu terugkijk was ik in mijn streven om me boven mijn gelijken te verheffen en geld te verdienen om de bewondering van anderen te oogsten, mijn zelfgevoel kwijtgeraakt, was ik een zielloze geldmachine geworden en had ik zelfs mijn gezondheid opgeofferd aan roem en gewin, zonder de geringste bedenking. Ik was echt een slaaf geworden van geld, roem en gewin. Omdat ik in de ban was van een onterechte kijk op het leven die tot uitdrukking komt in het gezegde: “Zichzelf onderscheiden en eer brengen aan zijn voorouders”, zette ik alles op alles om voort te worstelen, omdat ik altijd beter wilde zijn. Ik was nooit tevreden en ik hield er alleen mee op omdat ik mijn lichaam tot de rand van de instorting had afgebeuld en geen andere keus had. Het najagen van roem en gewin had mijn leven heel moeilijk en uitputtend gemaakt! Als de openbaringen van de woorden van Almachtige God er niet waren geweest, had ik nooit geweten dat mijn najagen van rijkdom en roem en gewin een vergissing was en dat dit een van de methoden is waarmee Satan mensen ernstig kwaad doet, en had ik al helemaal niet de sinistere motieven en sluwe plannetjes doorzien waarmee Satan de mens verdorven maakt. Daarna las de zuster mij diverse passages voor uit de woorden van Almachtige God, en door haar communicatie over het woord van God en de diverse methoden en manieren waarmee Satan de mensheid verdorven maakt, begreep ik dat ik door het voortdurend najagen van roem en gewin in de loop van die jaren, overweldigd was geraakt door pijn en uiteindelijk ziek was geworden. Al die pijn was het gevolg van het niet geloven in God en het niet kennen van de waarheid; daardoor was ik door Satan geschaad en verdorven gemaakt!

Voortaan kwamen de zusters vaak langs om met mij te communiceren over de woorden van God. Gaandeweg raakte ik steeds meer overtuigd van Gods werk van de laatste dagen, ontwikkelde ik een zeker inzicht wat betreft de manieren waarop Satan mensen kwaad doet, en begreep ik dat het allerbelangrijkste is om in God te geloven, de woorden van God te lezen, de waarheid na te jagen, en je te schikken naar Gods leiding en regelingen. Alleen als ik op die manier zou leven, zou ik Gods aanbeveling ontvangen en het meest betekenisvolle en vreugdevolle leven leiden dat maar mogelijk was! Kort daarop hoorde ik dat een van mijn vrouwelijke collega’s ook met haar man naar Japan was gekomen op zoek naar werk en om geld te verdienen, maar dat ze weliswaar wat geld hadden verdiend, maar dat haar man lichamelijke problemen kreeg en hij enige tijd later geen andere keus had dan naar huis terug te keren voor behandeling. Thuisgekomen kreeg hij te horen dat uit onderzoek was gebleken dat hij aan kanker in een vergevorderd stadium leed. Na die diagnose wilden ze niet naar Japan terugkeren om geld te verdienen. Het hele gezin leefde in angst en verdriet. De tegenslag van mijn collega doordrong me van de breekbaarheid en kostbaarheid van een mensenleven. Als wij van het leven worden beroofd, wat heeft het dan voor zin om meer geld te hebben? Kun je voor geld een leven kopen? Op een dag las ik de woorden van Almachtige God die luiden: “Mensen spenderen hun leven op jacht naar geld en roem; ze grijpen zich vast aan deze strohalmen en denken dat deze hun enige middelen van bestaan zijn, alsof ze door het hebben van deze zaken kunnen doorleven en zich bevrijden van de dood. Maar pas als ze dicht bij het sterven zijn, realiseren ze zich hoe ver deze dingen van hen af liggen, hoe zwak ze zijn als de dood hen aankijkt, hoe gemakkelijk ze verpulveren, hoe eenzaam en hulpeloos ze zijn, zonder een plek om naartoe te gaan. Ze beseffen dat het leven niet met geld of roem kan worden gekocht, dat het niet uitmaakt hoe rijk iemand is, hoe verheven zijn of haar positie ook is. Alle mensen zijn even arm en onbelangrijk als zij oog in oog staan met de dood. Ze realiseren zich dat geld geen leven kan kopen, dat roem de dood niet kan uitwissen, dat geld noch roem iemands leven met een enkele minuut, een enkele seconde kan verlengen” (‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden stelden me in staat om nog duidelijker te zien dat Satan geld en roem gebruikt om mensen te kluisteren en kwaad te doen, en om het leven van veel mensen kapot te maken. Maar omdat we Satans sluwe plannen niet kunnen doorzien en we niet beseffen dat geld en roem de middelen zijn die Satan gebruikt om de mensheid te kwellen, worden we onafwendbaar omlaag getrokken in de maalstroom en worden we, al willen we dat niet, toch misleid en geschaad door Satan. Op dat moment besefte ik wat een geluk ik had gehad dat ik in staat was geweest het werk van de laatste dagen van Almachtige God te ontvangen. Als ik niet de woorden van Almachtige God had gelezen, had ik nooit de waarheid doorzien van de manier waarop Satan geld en roem gebruikt om mensen kwaad te doen, en zou ik vroeg of laat ook door Satan zijn verzwolgen.

Toen ik ziek was, kwamen de zusters van de kerk vaak langs. Aangezien ik mijn rug niet kon bewegen, gaven de zusters me vaak massages en cuppings. Een van de zusters, die een medische opleiding had gehad, vertelde me waar de drukpunten zaten waar ik op moest drukken om mijn aandoening te verlichten. Ze hielpen me ook met het huishouden en zorgden voor me alsof ik familie van hen was. Omdat ik in een vreemd land woonde, had ik niemand in de buurt op wie ik me kon verlaten, dus ik was diep geroerd omdat deze zusters beter voor me zorgden dan mijn eigen familie had gedaan. Ik bedankte hen dan ook keer op keer. Maar mijn zusters zeiden tegen me: “Duizenden jaren geleden heeft God ons voorbestemd en uitgekozen. En nu heeft Hij het zo voor ons geregeld dat wij in de laatste dagen zijn geboren en dat we, in zoverre als wij Gods werk van de laatste dagen hebben aanvaard, deze weg samen gaan. Dat is Gods wet. Wij waren in feite al een hele tijd familie. We zijn alleen gescheiden geraakt, en nu zijn we pas herenigd.” Toen mijn zusters dat zeiden, kon ik mijn emoties niet meer beheersen en terwijl de tranen me over de wangen stroomden omarmde ik hen. Op dat moment voelde ik een onbeschrijflijke verbondenheid met mijn zusters. Mijn hart was nog dankbaarder tegenover God dan ooit tevoren.

Gaandeweg en onwaarneembaar nam mijn ziekte af. Nadat ik de kwelling van deze ziekte had ervaren, dacht ik erover na hoezeer ik in de greep was geweest van Satans levensfilosofie. Al die tijd had ik geprobeerd af te steken bij mijn gelijken in de stellige overtuiging dat als ik dat deed, ik in staat zou zijn om een gelukkig leven te leiden en bewondering en afgunst zou oogsten van de mensen om me heen. Ik dacht er echter geen moment aan dat ik in plaats daarvan pijn en verdriet zou krijgen, zonder ook maar een zweem vrede en geluk. Nu ik de woorden van God heb gelezen en Gods wil heb begrepen, ben ik niet langer bereid me tegen mijn bestemming te verzetten en evenmin wil ik roem en gewin nastreven. Dit is niet het leven dat ik wil. Nu ga ik naast mijn werk geregeld naar bijeenkomsten, lees ik Gods woord en deel ik mijn eigen ervaringen en inzichten met mijn broeders en zusters. Ik heb ook hymnen leren zingen. Ik leid een gelukkig leven en heb een soort zekerheid en vredigheid verworven die ik nooit eerder heb gevoeld.

Op een dag kwam ik tijdens mijn devoties deze woorden van God tegen: “Als iemand terugkijkt op de weg die hij heeft bewandeld, als iemand herinneringen ophaalt over elke fase van zijn levensreis, of zijn pad nu moeizaam of soepel was, dan ziet iemand dat God hem bij elke stap op zijn pad begeleidde, dat Hij iemands pad aan het uitstippelen was. Gods minutieuze regelingen, zijn zorgzame planning waren het die iemand zonder het te weten naar vandaag hebben geleid. Om Gods soevereiniteit te kunnen accepteren, om Zijn verlossing te ontvangen – wat een groot geluk is dat! […] Als iemands houding tegenover Gods soevereiniteit over het lot van de mens actief is en als iemand dan terugkijkt op zijn levensweg, als iemand daadwerkelijk vat krijgt op Gods soevereiniteit, zal iemand op een eerlijker manier verlangen zich te onderwerpen aan alles wat God geregeld heeft, zal iemand meer van die vastberadenheid en zelfverzekerdheid hebben om God zijn lot te laten regelen, om te stoppen met zijn opstandigheid tegen God. Want als iemand het lot niet begrijpt, als iemand Gods soevereiniteit niet begrijpt, als iemand moedwillig voor zich uit tast, aarzelend en wankelend door de mist, ziet hij dat de levensreis te moeilijk is, te hartverscheurend. Dus als mensen Gods soevereiniteit over het lot van de mens erkennen, kiezen de slimmen onder hen ervoor het te kennen en te accepteren, vaarwel te zeggen tegen de pijnlijke dagen toen ze eigenhandig een goed leven poogden op te bouwen, in plaats van te blijven vechten tegen het lot en hun zogenaamde levensdoelen op hun eigen manier na te streven. Als iemand geen God heeft, als hij Hem niet kan zien, als iemand Gods soevereiniteit niet duidelijk kan herkennen, dan is elke dag betekenisloos, waardeloos, ellendig. Waar iemand ook is, wat zijn werk ook is, zijn middelen van bestaan en het nastreven van zijn doelen brengen hem niets dan eindeloos hartzeer en uitzichtloos lijden, zo erg dat hij het niet verdragen kan om terug te kijken. Alleen als iemand de soevereiniteit van de Schepper accepteert, zich onderwerpt aan Zijn orkestraties en bepalingen en een waar mensenleven zoekt, zal iemand langzamerhand bevrijd worden van alle hartzeer en lijden en alle leegte van het leven van zich afschudden” (‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). God is de Schepper, en mensen zijn door Hem geschapen. Het leven van ieder persoon is in de handen van God, onder Zijn orkestratie en regeling. Alles wat de mens in het leven ontvangt, ligt in Gods hand en wordt voorbeschikt door God. Dat de mens zich van hier naar daar haast, is beslist geen doorslaggevende factor. Hoeveel God de mens verleent, bepaalt hoeveel hij kan verwerven. Als God hem niets verleent, kan de mens nog zo hard werken, maar zullen zijn inspanningen voor niets zijn. Het is net als in de gezegden: “De mens plant het zaad, maar de hemel beslist over de oogst,” en “De mens wikt, God beschikt.” Daarom moeten wij ons in ons leven schikken naar de soevereiniteit en de regelingen van de Schepper. Dat is het geheim achter gelukkig zijn in het leven, en daaruit bestaat een echt leven! Tegelijkertijd begreep ik ook dat hoe rijk een mens ook is of wat voor hoge positie hij ook bekleedt, dat allemaal slechts om wereldse bezittingen gaat. De mens heeft die bezittingen niet met zich meegenomen toen hij geboren werd, en hij kan ze niet meenemen als hij doodgaat. Als hij zich wijdt aan het najagen van roem en gewin, zal hij uiteindelijk een en al leegte en lijden oogsten en zal hij ten slotte worden verzwolgen door Satan. Nadat ik dat inzicht had verworven, nam ik me voor een andere manier van leven aan te nemen en opnieuw te beginnen. Ik wilde alleen maar Gods orkestratie en regelingen gehoorzamen en de tweede helft van mijn leven in Gods handen leggen zodat Hij dat kon regelen. Ik zou niet langer rijkdom en aanzien najagen om de bewondering van anderen te oogsten, maar in plaats daarvan zou ik ernaar streven om iemand te zijn die God gehoorzaamt, zou ik oprecht voor God leven en leven om Gods liefde terug te betalen. Nu werk ik dagelijks drie, vier uur. Mijn baas is Japans. We hebben wel taalproblemen, maar mijn baas zorgt goed voor me. Als ze me iets opdraagt, gebruikt ze altijd eenvoudige woorden die ik begrijp en zet me nooit onder druk. Ik weet dat dat God is die mij genade toont en mij zegent. Ik ben erg dankbaar. Tegelijkertijd heb ik nog beter begrepen dat de mens alleen wanneer hij naar Gods woorden luistert en zich schikt naar de orkestraties en regelingen van God in staat zal zijn om een ontspannen en vreugdevol leven te leiden.

Wanneer ik alleen ben, moet ik vaak terugdenken aan het pad dat ik heb gevolgd om bij God te komen. Als ik niet ziek was geworden, was ik nooit gestopt met het najagen van geld en roem, en dan was ik nog steeds een totale geldmachine in de wereld geweest tot het moment dat ik wreed vermoord zou zijn door Satan, zonder ook maar even te overwegen om berouw te krijgen of mijn leefwijze te veranderen. Satan gebruikte roem en gewin om mij kwaad te doen, waardoor ik ziek werd, maar Almachtige God gebruikte mijn ziekte om mij naar Zich toe te halen, waardoor Hij mij in staat stelde Gods woorden te doorzien dat Satan de grote boosdoener is bij het verdorven maken van de mens, en om de ware natuur te herkennen van Satans sluwe plan om de mens met geld en roem verdorven te maken en de mens te verzwelgen, waardoor ik sommige aspecten van de gewone wereld ging doorzien. Ik wist vanwaar de mens was gekomen en waar de mens heen ging, ik kende ook de bron van het zondigen en de slechtheid van de mens, en ik begreep op wat voor manier de mens een zinvol leven moest leiden. Gods woorden luiden: “Soms beginnen mensen net in God te geloven, vanwege ziekte. Deze ziekte is Gods genade voor jou; zonder deze, zou je niet in God geloven en als je niet in God geloofde, zou je niet zo ver zijn gekomen en dus, is zelfs deze genade de liefde van God” (‘Alleen door pijnlijke beproevingen te ervaren, kun je de liefelijkheid van God kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden zijn echt praktisch. Alleen via een ramp heb ik zegeningen verworven! Tegenwoordig heb ik dankzij de voorziening en leiding van Gods woorden de ketenen van Satan afgeworpen en heb ik een juiste kijk op het leven. Ik heb het juiste levenspad betreden en mijn geest is geweldig bevrijd. God is heel wijs en heel almachtig! Ik dank Almachtige God dat Hij van me houdt en me heeft gered!

Vorige: 32. Een doorbraak

Volgende: 34. Hoe een christen spiritueel ontwaakte

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

7. Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

40. Een ander soort redding

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek