De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

631 Zij die de waarheid niet nastreven, kunnen niet tot het einde volgen

Het werk dat God in mensen verricht, is voornamelijk om hen in staat te stellen de waarheid te verwerven; je wordt ertoe aangezet naar leven te streven teneinde je te vervolmaken – en dit is allemaal om je geschikt te maken voor gebruik door God. Het enige dat je nu najaagt, is het aanhoren van mysteries, het luisteren naar Gods woorden, je ogen laten smullen, het bekijken van iets nieuws of het zien wat de trend is en het bevredigen van je nieuwsgierigheid. Als dit de bedoeling in je hart is, kun je op geen enkele manier aan Gods vereisten voldoen. Degenen die de waarheid niet nastreven kunnen niet helemaal tot het einde toe volgen. Momenteel is het niet zo dat God iets niet doet, maar wat er gebeurt is dat mensen niet meewerken omdat ze Zijn werk beu zijn. Ze willen alleen woorden van Zijn zegen horen, en ze zijn niet bereid om woorden van Zijn oordeel en tuchtiging te horen. Wat is de reden hiervoor? Het is omdat het verlangen van mensen om zegeningen te verkrijgen niet is vervuld, en ze negatief en zwak zijn. Het is niet zo dat God mensen opzettelijk niet toestaat om Hem te volgen en het is ook niet zo dat Hij de mensen opzettelijk tegenslagen levert. Mensen zijn alleen negatief en zwak omdat hun intenties onjuist zijn. God is de God die de mens leven geeft, en Hij kan de mens niet tot de dood brengen. Negativiteit, zwakte en terugtrekking bij mensen worden allemaal door henzelf veroorzaakt.

Naar ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Je bewust worden van de waarheid op je sterfbed is te laat

Volgende:Vier aforismen

Gerelateerde media

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • Lof voor God van de nakomelingen van Moab

  Couplet 1 De nakomelingen van Moab huilen in kwelling, droevige gezichten nat van tranen. Het oordeel van Gods woorden doet me beven van angst. Met na…